Nacházíte se zde: Úvod

Oficiální webové stránky obce Třebihošť

Plakát ke stažení (PDF, 243 kb)

Zlatý erb 2008 - logo

Úspěch ve Zlatém erbu 2008

Webová prezentace naší obce získala v soutěži Zlatý erb Zvláštní cenu ministra vnitra udělenou ministrem Ivanem Langerem za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky. Vyhlášení výsledků celostátního kola proběhlo 7. dubna 2008.


Základní fakta o obci Třebihošť

Logo obce
Logo obce

Obec Třebihošť se nachází 11 km od Dvora Králové na úpatí jižního svahu Zvičinského hřbetu. Obec sestává z Třebihoště, Horního a Dolního Dehtova a osady Zvičina.

Obec Třebihošť z hlediska správního náleží do okresu Trutnov, z hlediska dostupnosti a spádovosti je pak vázána na město Dvůr Králové nad Labem - pověřený úřad, odborná lékařská péče, občanská vybavenost, finanční úřad, nemocnice, v menší míře pak na město Trutnov - státní oblastní nemocnice.

Praktický lékař a stomatolog mají ordinaci v blízké obci Bílá Třemešná, matrika se nachází na OÚ Bílá Třemešná.

Obrázek z Třebihoště
Obrázek z Třebihoště

Doprava a počet obyvatel

Dopravně je obec zpřístupněna komunikací II/300 - Dvůr Králové nad Labem - Miletín - Hořice, s navazující silnicí III/3008 - Zábřezí - Řečice - Třebihošť. Lokalita Zvičina je zpřístupněna komunikací III/28447 z Horní Brusnice a místní komunikací s omezením tonáže z Třebihoště.

Celé území obce Třebihošť tvoří tři katastrální území, Horní Dehtov, Třebihošť, Zvičina, o celkové rozloze 1 367,50 ha, z toho k.ú. Horní Dehtov 562,10 ha, k.ú. Třebihošť 531,80 ha, k.ú. Zvičina 273,60 ha. Počet obyvatel ze statistiky je uváděn v roce 1869 v celé obci 1613 obyvatel, v roce 1930 pak počet 1159 obyvatel, oproti nynějšímu počtu již jen 385 obyvatel.

Poloha obce - kde nás najdete

Poloha obce Třebihošť v prostoru Podkrkonošské pahorkatiny, při komunikací II/300 - Dvůr Králové nad Labem - Miletín - Hořice, v dostupné vzdálenosti od města Dvůr Králové nad Labem je pro obec určující.

Obrázek z obce
Obrázek z obce

Dynamický růst okresního města Trutnova a částečně i měst Dvora Králové nad Labem a Hostinného v 70tých a 80tých letech, který proběhl na úkor regresívního vývoje okolních sídel a dříve státem dotovaná bytová výstavba se negativně promítla v úbytku trvale žijících obyvatel obce.

Obec Třebihošť leží v nadmořské výšce cca 425 m n.m. Samotné správní území se vyznačuje výškovým převýšením od 385 m n.m. (při křižovatce silnic II/300 a II/325 v Horním Dehtově) po 671 m n.m. (vrchol Zvičina).

Nezanedbatelná je i poloha v krajině a přírodně hodnotném prostoru v těsném sousedství Krkonoš a jistá tendence současnosti po bydlení i v menších obcích.


| | Nahoru  ↑