Nacházíte se zde: Úvod > Spolky a kluby > Český svaz žen

Český svaz žen Třebihošť

Odpoledne her pro děti (rok 2005)
Odpoledne her pro děti (rok 2005)

Základní organizace má v současné době 51 členek. V roce 2007 si připomínáme 40 let od založení Českého svazu žen. Také v naší obci byl v roce 1967 Český svaz žen založen. Jeho práce navazovala na práci výboru žen, který již před tím aktivně pracoval . Ze záznamu vím, že se zabýval zejména pořádáním akcí pro děti, pořádal různé taneční zábavy, podílel se na brigádách v obci i v místním JZD. Populární byl zejména tzv. „bábinec“. Výbor žen postupně vedly paní Anna Kolářová a paní Jarmila Dufková.

Po založení Českého svazu žen v roce 1967 byla první předsedkyní paní Irena Nosková. Činnost v té době byla obdobná jakou měl výbor žen. Za zmínku stojí že si základní organizace pořídila pletací stroj, na kterém paní Nosková ženy naučila plést. Stroj si pak půjčovaly ženy mezi s sebou. Další předsedkyní byla paní Eva Křečková, která v ZO ČSŽ pracuje doposud, již několik volebních období jako předsedkyně revizní komise. Po paní Křečkové se stala předsedkyní paní Jiřina Zívrová, která organizaci vedla až do roku 1990. Pak organizace nevyvíjela asi rok a půl činnost, vypadalo to, že se zruší tak jako mnoho organizací v okolních obcích.

Jarní úklid
Jarní úklid

Volba nového výboru

Některým ženám se to nelíbilo a chtěly činnost základní organizace udržet, proto v listopadu 1991 byla svolána členská schůze všech členek, které byly k tomuto datu členkami ZO. Ty které přišly si zvolily nový výbor s tím, že chtějí v práci pokračovat . Předsedkyní se stala paní Eva Bláhová, místopředsedou byla paní Dana Peterová a hospodářkou paní Marie Cermanová. Spolu s dalšími členkami si zpracovaly plán práce a činnost organizace byla obnovena. Organizace aktivně pracuje stále, patří mezi ty nejlepší v trutnovském okrese. Činnost ZO je podchycena v kronice základní organizace, která je vedena od roku 1979 a je uložena u současné předsedkyně ZO paní Bláhové.

Organizace má prostřednictvím své předsedkyně zastoupení i ve vyšších orgánech a to v Okresní radě žen a paní Bláhová je též členkou Ústřední kontrolní a revizní komise ČSŽ v Praze. Do tohoto orgánu bude kandidovat i na sjezdu, který se bude konat v listopadu 2007.

Dne 2. února 2007 se členky sešli na výroční členské schůzi, kde byl zvolen nový výbor základní organizace na období 2007 – 2011 ve složení :

  • Předsedkyně: Eva Bláhová
  • Místopředsedkyně: Markéta Jáklová
  • Hospodářka: Šárka Kulhánková
  • Členky: Olga Jansová, Jana Hlavatá, Dana Michková, Miloslava Dufková

Revizní komise

  • Předsedkyně : Eva Křečková
  • Členky: Blanka Machková, Alena Machková

| | Nahoru  ↑