Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Chodníky v obci

Chodníky v obci

příprava projektové dokumentace

Obec Třebihošť připravuje projektovou dokumentaci, která bude řešit výstavbu chodníku. Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků a výstavbu nových chodníků, rekonstrukci stávajících zastávek , doplnění odvodňovacích prvků komunikace a chodníků, výstavbu veřejného osvětlení v obci a terenní úpravy.

V současné době stávající chodníky neodpovídají standardům pro hlavní pěší trasu v obcích. Vzhledem k absenci bezbariérových prvků jsou chodníky obtížněji schůdné hlavně osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jelikož se jedná o páteřní komunikaci, je zde intenzita pohybu osob- včetně osob s s omezenou schopností pohybu a orientace vyšší, převážně v ranních a odpoledních hodinách.Pro chodce je velmi nebezpečný pohyb v místech bez chodníku. Plánovaným cílem je vytvoření bezpečně souvislé bezbariérové pěší trasy v celé délce obce , zajištění bezpečnosti dětí při cestě na autobus do ZŠ, umožnění samostatného pohybu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace , zvýšení celkové bezpečnosti dopravy v obci a dosažení bezpečných podmínek pro pohyb dětí.

Doufáme, že tuto náročnou akci se nám podaří realizovat v co nejkratším období 2016 - 2018 a vzhledem k finanční náročnosti bude třeba využít všech dotačních možností.  

(publikováno dne: 25.04.2016)


| | Nahoru  ↑