Nacházíte se zde: Úvod > Vaše dotazy zastupitelům obce

Vaše dotazy zastupitelům obce

Přidat dotaz či komentář

strana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 11

Petr Jonáš (17.08.2015)

Dobrý den,
v minulosti byla provedena "oprava " vodovodního řádu v naší ulici, bohužel asfaltová cesta a ohraničení obrubníky zůstalo nedokončené,původní zatravněný pruh byl zasypán jílem. Živičný povrch byl nahrazen štěrkem a obrubníky chybí úplně. Při dešti dochází k vsakování tekoucí vody a možnému podemílání cesty,kdy tento nedodělek funguje jako trativod. Bude toto nějak řešeno? Bylo předmětem smlouvy s vyhotovitelem uvedení do původního stavu, nebo se jedná o definitivní provizorium ? Nebo další opravu zajistí OÚ na naše náklady?
Děkuji
Jonáš

Odpovídá: starosta (18.08.2015)

Dobrý den,

definitivní úpravy povrchu budou provedeny při údržbě dalších obdobných překopů v obci do konce roku. Definitivní opravy se provádějí až při částečném sednutí překop. podloží. Tyto definitivní opravy nebyly s dodavatelem stavby projednány.
S pozdravem starosta obce.

Martin Císař (12.08.2015)

Dobrý večer,
Písek na komunikaci směrem na koupaliště byl navezen z důvodu vysokých teplot kdy dochází k "tání" asfaltu. Z důvodu zvýšeného počtu automobilů v sobotním parném dni při konání hasičské soutěže bylo přistoupeno k tomuto krizovému řešení. Nemyslím si, že by písek na komunikaci obtěžoval více než tavicí se asfalt na podrážkách bot či obalen na obutí automobil, toť vysvětlení za SDH Třebihošť.

Romana Mrázová (11.08.2015)

Dobrý den,
zajímá mě strategie nakládání s odpadem. Konkrétně v době letních prázdnin, kdy obcí projíždí a prochází kromě místních i turisté, chybí v obci odpadkové koše, děti nemají šanci obal od nanuků umístit do velkokapacitních kontejnerů.
V obci je řada "pejskařů", kteří chodí na procházky vybaveni sběrnými sáčky, které není rovněž kam umístit, i když se platí poplatky ze psů.
Po víkendové akci hasičů zůstal na komunikaci písek, který komplikuje život motoristů a není uklizen.
Máte v úmyslu vyřešit?
děkuji za informace
R.Mrázová

Odpovídá: starosta (18.08.2015)

Dobrý den,

1. Posyp cesty k Volnočasového centra byl proveden z důvodu vysokých teplot a tání asfaltového povrchu a provozem by se cesta poničila, vytrhal by se asfalt a oprava by byla mnohonásobně dražší.
2. Koše na odpadky jsou umístěny u obchodu, u motorestu, u Volnočasového centra a autobusových zastávek. Určitě je dost možností na odložení odpadků.
3. Je věcí každého majitele psa, aby po svém psíku uklidil. Žijeme na vesnici, ale přesto má každý popelnici, kde má psí potřebu kam odložit. Vše je v lidech a jejich přístupu. Ano vybírají se poplatky ze psů. Bohužel ani tyto poplatky nepokryjí úhradu pobytu zatoulaných psů umístěných obcí v útulku.
Doufám, že Vás odpovědi uspokojily a přeji pěkný den,
starosta obce Ing. Jaroslav Krkonoška.

Martin Kulhánek (26.11.2014)

Dobrý den,

Paní Janečková mohl bych Vám pomoci, napište mi na martas207@seznam.cz

Pěkný den

Janečková (26.11.2014)

Dobrý den, hledám svoje předky a moje babička pochází z Třebihoště byla to paní Marie Munzarová roz. 1917 a nemužu dohledat matriční knihu ve které je napsaný datum narození a její rodiče. Proto se obracím s dotazem na Vás kde tuto knihu dohledám děkuji moc Janečková

Martina Mazurová (24.10.2014)

Dobrý den,

včera jsem se čirou náhodou doslechla, že se v neděli 9. 11. 2014 pojede Rallye Krkonoše přes Zvičinu a okolní obce. Z tohoto důvodu budou dopoledne i odpoledne zcela uzavřeny přístupové komunikace na několik hodin.

Jak je možné, že dosud toto nebylo nikde zveřejněno a občané varováni? Vždyť se jedná o velmi nebezpečný závod, při kterém bývají těžce zranění nebo i mrtví nejen závodníci, diváci ale i místní nezúčastnení obyvatelé ( př. Trutnov 2009, Lopeník 2013).
Nehledě na to, že všichni lidé přítomní 9. 11. 14 na Zvičině budou zásadně omezeni ve volném pohybu mimo dům a navíc zcela dopravně nedostupní!
Navíc silnice je už nyní v ve velmi špatném stavu, jak bude vypadat po závodě a kdy pak budou další škody napraveny?!

Bc. Martina Mazurová

Odpovídá: Ing. Krkonoška Jaroslav (31.10.2014)

Dobrý den,

K Vašemu příspěvku Vám sděluji, že o níže jmenovaném podniku se dlouze diskutovalo na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21.5.2014, kde byly odsouhlaseny podmínky k uspořádání této akce, které byly předány pořadateli. Podrobné informace o konkrétních dnech a hodinách uzavírek trasy měl vyvěsit pořadatel soutěže. V současné době po upřesnění termínu konání rallye obeslala obec jednotlivé občany informačním letákem o konání akce spolu s pozvánkou na veřejné zasedání. K vaši poznámce o několika hodinovém uzavření přístupových komunikací Vám sdělujeme, že na základě rozhodnutí Městského úřadu odboru dopravy a silničního hospodářství ve Dvoře Králové nad Labem bude komunikace uzavřena na nezbytně nutnou dobu konání závodu v čase od 8.00 hod-11.30 hod. a od 12.00 hod. - 15.00 hod. dne 9.11.2014. I v tuto dobu bude zajištěn do uzavřené části komunikace průjezd složek IZS. V případě potřeby je povinností pořadatelů RZ přerušit a umožnit průjezd složkám IZS. Jsem si vědom, že uzavření komunikace může některým obyvatelům způsobit určité těžkosti, které se však dají rozumným naplánováním jednotlivých aktivit občanů obce zvládnout. Musím však poznamenat, že pro významnou část obyvatel obce je tato akce sportovní událostí, které se rádi zúčastní jako diváci a přinese jim nevšední zážitek. Souhlasím s Vámi, že konáním tohoto závodu v obci dochází určitým způsobem ke zvýšení rizika bezpečnosti obyvatel na pozemních komunikacích a přilehlých prostorech. Pokud však budou obyvatelé obce dodržovat bezpečnostní pokyny pořadatelů, tak riziko ohrožení života obyvatel obce je srovnatelné s běžným silničním provozem. V tomto případě se bude jezdit rychleji na uzavřené trati v předem určeném čase. Při běžném provozu nikdy nevíte, kdy a kde potkáte " nějakého závodníka", který jede také výrazně rychleji než připouští pravidla silničního provozu a stav místních komunikací, a pak je toto riziko ohrožení zdraví obyvatel dle mého názoru vyšší, než když jsme o tomto informováni s předstihem a můžeme se na tuto situaci připravit. K Vaší poslední poznámce ohledně případného poškození komunikace Vám sděluji, že pořadatel je výše uvedeným rozhodnutím MÚ Dvůr Králové nad Labem povinen uvést komunikaci do původního stavu před závodem. Dále dle mého názoru dochází k poškozování komunikace daleko více nákladní dopravou, přetíženými nákladními automobily než pořádání tohoto závodu.

Ing. Jaroslav Krkonoška, starosta

Pavel Dufek (09.09.2013)

Dobrý den paní Hlavatá, dovolím si argumentovat na Váš komentář. Jak už jsem psal, provozní řád jsem vždy dodržoval až na tu chvíli (na těch 5 minut) - žádné opakované porušování provozního řádu. Přezůvky si samozřejmě vždy beru, když jdu hrát, ale tentokrát jsem se šel jen podívat, a bohužel pro mě, jsem neodolal na nabídku chvilku si zahrát s vypůjčenou raketou. Pan Kulhánek mi tvrdil, že mě sledoval dlouhou dobu, což je samozřejmě jedna ze lží vzhledem k tomu, že v jsem byl v areálu 10 minut a z toho 5 minut na hřišti. Takže jak už jsem psal, přiznávám, že jsem tohle velmi hrubým, řekl bych snad i neomluvitelným způsobem porušil, ale upozorňuji, že bez toho aniž bych pana Kulhánka slovně či jinak napadl, mi okamžitě dal úplný zákaz, což Vám potvrdí i přihlížející. Teprve poté, jsem na to reagoval, tak jak jsem reagoval, protože mě to upřímně vytočilo. Já chápu jaká je funkce pana Kulhánka, a respektuji to, vlastně jsem si vědom, že je především i v mém zájmu aby se to hřiště nezdevastovalo, ale proč dělat z komára velblouda? Reakce pana Kulhánka odpovídala situaci jako kdybych přijel na hřiště s buldozerem.

I vám přeji hezký den.

Jana Hlavatá (09.09.2013)

Dobrý den,
dovolte odpovědět na Vaší stížnost.
Sám píšete , že areál využíváte pravidelně od samého začátku - což je v naprostém
pořádku.Tak tedy víte , že je stanoven"Provozní řád" , který vymezuje povinnosti , které
musí návštěvníci dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a spokojenosti.
Pan Kulhánek , jako odpovědná osoba ,má právo vyžadovat po všech návštěvnících
dodržování provozního řádu.
V případě neuposlechnutí, nebo opakovaného porušení provozního řádu, se návštěvník
vystavuje riziku zákazu hry.
Podle hlášení p. Kulhánka jste byl třetí v týdnu , co porušil řád ohledně přezůvek.
Spíše to vypadá , že se zkouší , co náš správce vydrží.Vždyť snad není tak velká námaha mít v autě obuv na přezutí na tuto příležitost.S tím doživotním přístupem jste
asi byli už v sobě.Ruku na srdce - bylo to nutné?
Jak se budete k areálu chovat , tak bude vypadat.P.Kulhánek se jen snaží , aby za 10.
let nebylo z hřiště jen omlácené torzo.
K dotazu na závěr:V současné době zastupuje p. Kulhánka paní Blanka Machková.
To ,že Vás vyhmátl, bylo v době vycházky, kdy se šel podívat - nic víc než náhoda.
Hodně odehraných tenisových utkání bez problémů = dodržení provozního řádu.
Pěkný den.

Pavel Dufek (07.09.2013)

Vážení zastupitelé,
v následujícím textu si dovolím upozornit na nekorektní jednání pana Kulhánka jakožto správce volnočasového centra. Areál využívám pravidelně od samého začátku, bez toho aniž bych porušoval provozní řád. Nicméně včera 6.9 jsem tento řád porušil podle pana Kulhánka tak hrubým způsobem, že mi zakázal DOŽIVOTNÍ přístup s tím, že zamítne přístup i těm osobám, kteří rezervují hřiště na své jméno, ale s mou přítomností na hřišti. Nyní k tomu porušení řádu. Navštívil jsem kamarády, kteří hráli tenis, a protože už končili, byla mi půjčena raketa, abych si mohl zahrát na posledních 5 minut. Nepřijel jsem za účelem si zahrát, neměl jsem tedy přezůvky, a vkročil na hřiště bez nich. Po 5 minutách v momentě když jsme ukončili hru, přišel pan Kulhánek, a vykázal mě z hřiště za toto porušení, což jsem respektoval, a učinil tak. Nicméně tím to nekončilo, a pan Kulhánek mi dal doživotní zákaz, jak jsem již popsal v předchozích větách. Když se tedy budeme držet striktně provozního řádu, tak je tam uvedeno, že pokud poruším řád, má pan Kulhánek právo mě vykázat z hřiště s tím, že pokud tak budu činit opakovaně, má právo zamezit mi přístup úplně. Z čehož je evidentní, že na své rozhodnutí nemá právo. Upozorňuji, že mimo toto jsem vždy dodržoval provozní řád, a snažil se s panem Kulhánkem vycházet na dobré úrovni, takže o to víc jeho jednání nechápu. Dotaz na závěr - pan Kulhánek je v současné době na neschopence, jak je tedy možné, že vykonává svou funkci?

Ing. Jan Houska (26.11.2012)

Již od května t.r. řeším následující problém, bohužel zatím bez zjevné odezvy OÚ:
Při stavbě volnočasového areálu v obci pravděpodobně z důvodu špatné projektové přípravy a následných zemních prací včetně nedostatečné činnosti stavebního dozoru, došlo k přerušení nebo zasypání drenážního systému, který odvodňoval nejen moji parcelu, parcelu soudedky paní Fidlerové a všech sousedících pozemků. Drenážní systém byl v minulosti zbudován tehdejším MNV k vysušení bažiny, která na uvedených pozemcích byla a svedení potoka, který jimi protékal. Od roku 1980, kdy jsem pozemek koupil, nebyly s odvodněním problémy až letos při jarním tání z důvodu neprůchodnosti drenážního systému došlo k jeho naplnění a výsledkem bylo 120 cm vody v mém sklepě.
Řešení problému s přerušenou drenáží urguji již od května t.r. Nejprve e-mailem jsem OÚ žádal o řešení námi nezaviněné situace. Protože moje žádost zůstala bez odezvy, jsem cca po dvou měsících OÚ problém připomínal. Po 14 dnech se ozval pan starosta a domluvili jsme se na prohlídce mého sklepu, kde jsou stále patrné stopy potopy. Po uskutečněné prohlídce jsme se dohodli, že vyustění drenážního systém by bylo nožné do nejbližší kanalizace a pro urychlení řešení problému jsem se nabídl, že najdu a odkryji místo, kde ještě průchozí drenáž opouští parcelu paní Fidlerové. Drenáž byla nalezena a odkryta o čemž jsem telefonicky pana starostu informoval. Ten slíbil, že provede nivelační měření s cílem najít nejvhodnější řešení. Bohužel ani po dvou telefonátech a zprávě SMS se nikdo z OÚ neozval. Proto volím tuto formu, neboť se obávám, že s příchodem mrazů a sněhu již nebude možné prováděl jakékoliv zemní práce a příští rok při jarním tání mě bude čekat další potopa.
Z uvedeného důvodu očekávám urychlenou reakci OÚ.
S pozdravem Ing. Jan Houska - Třebihošť 205

Odpovídá: Ing. Jaroslav Krkonoška (11.02.2013)

Dobrý den,
k Vašemu příspěvku bych chtěl uvést, že o Vámi zmiňovaném drenážním systému nemáme na OÚ žádný záznam (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, geometrické zaměření ani jakýkoli obyčejný zákres do mapy), ani žádné záznamy v majetkové evidenci obce. O tomto systému a jeho rozsahu nevěděl nikdo ze současných zastupitelů ani pracovníků obce do té doby, než jste podal v roce 2012 svojí žádost. Věděl jsem pouze o části tohoto potrubí, která vede přes Váš pozemek z Vaší žádosti o připojení Vaší ČOV na toto potrubí a z Vámi přiloženého zákresu, z kterého ovšem není patrná další trasa potrubí. Jelikož jste v žádosti uvedl, že se jedná o stávající potrubí a na obci k danému potrubí nejsou žádné záznamy, udělili jsme Vám souhlas s provedením stavby ČOV a napojením na toto potrubí bez dalších podmínek. Předpokládali jsme, že se jedná o Vaší stávající přípojku ukončenou v nějaké obecní kanalizaci. S ohledem na tuto skutečnost nemohl nikdo při projektové přípravě stavby Volnočasového centra na tento systém projektanta ani realizační firmu upozornit. Jelikož prováděcí firma na drenážní systém v průběhu prací nenarazila ani jsme ho neodhalili pří provádění dodatečného odvodnění travnatého hřiště,nemohu s jistotou říci zda došlo nebo nedošlo k nějakému poškození drenáže. Pokud k případnému poškození drenáže přejezdem těžké techniky došlo, tak to bylo způsobeno nechtěně a hlavně zcela nevědomky. Hlavní příčinou této situace je, že si dříve budoval kdo chtěl co chtěl bez jakýchkoli záznamů (alespoň zakreslení do mapy) přes jakékoli pozemky o stavebním povolení ani nemluvě. Tolik k vysvětlení proč k případnému poškození mohlo dojít. Jelikož jsme k dané drenáži na obci nemohli dohledat žádné podklady, trvala naše reakce na vaší žádost poněkud déle. Jak dále uvádíte Ve svém příspěvku, nabídl jste se na naší společné schůzce, že pro urychlení řešení Vašeho problému odhalíte průchozí drenáž na parcele paní Fidlerové. Toto Vám však trvalo cca tři měsíce (od poloviny léta do konce podzimu), proto jsem usoudil, že na řešení problému tolik nespěcháte. Přesto jsem v prosinci provedl slíbené měření. Na základě těchto měření Vám sděluji, že jediná možnost napojení gravitační kanalizace z Vámi odhalené drenáže je do nově vybudované dešťové kanalizace na Volnočasovém centru.
S pozdravem Krkonoška


| | Nahoru  ↑