Nacházíte se zde: Úvod > Obecní úřad > Formuláře

Formuláře

strana 1 | 2

Žádost o poskytnutí informace (29.01.2008)

Formulář žádosti o poskytnutí informace.

Oznámení o užívání stavby (17.01.2008)

Formulář pro oznámení o užívání stavby.

Kolaudační souhlas (17.01.2008)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

Oznámení změny v užívání stavby (17.01.2008)

Formulář pro oznámení změny v užívání stavby.

Ohlášení stavby (17.01.2008)

Formulář k ohlášení stavby.

Stavební povolení (17.01.2008)

Žádost o vydání stavebního povolení.

Územní souhlas (17.01.2008)

Formulář o oznámení záměru v území a k vydání územního souhlasu.

Rozhodnutí o ochranném pásmu (17.01.2008)

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

Dělení a zcelování pozemků (17.01.2008)

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků.

Změna využití území (17.01.2008)

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.

V případě zájmu naleznete úřední desku na budově Obecního úřadu, kde jsou k dispozici všechny aktuální dokumenty v klasické papírové podobě.


| | Nahoru  ↑