Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Činnost sportovních družstev SDH v roce 2017

Činnost sportovních družstev SDH v roce 2017

SDH

Činnost sportovních družstev SDH v roce 2017

Sbor dobrovolných hasičů Třebihoště a Dehtova a zároveň i obec Třebihošť reprezentovala na hasičských soutěžích v uplynulém roce  4 sportovní družstva.

            Družstvo mužů A startovalo celkem na 33 soutěžích. Soutěžní rok zahájili již 7. ledna 2017 na soutěži v obci Ráby, kde v mrazu, na sněhu a ledu obsadili 9 místo. Během roku se účastnili hasičských soutěží nejen v našem okrese, ale i soutěží v ostatních okresech našeho kraje. Vyzkoušeli si start i na opravdu velké soutěži, která se dá přirovnat k neoficiálnímu mistrovství Československa v požárním útoku. Na soutěžích během roku získalo družstvo mužů A mimo jiné 2 dvanáctá místa, jedno místo jedenácté, 2 devátá místa, jedno šesté místo, jedno páté místo, 4 čtvrtá místa, 3 třetí místa, jedno druhé místo a celkem 12 prvních míst. Samozřejmě vyhrát soutěž je vynikající výsledek ale mnohem důležitější je vyhrát celý seriál soutěží.

            Okresní sdružení hasičů v Trutnově již několik let vyhlašuje soutěž o pohár starosty okresního sdružení. Do tohoto poháru je zařazeno několik vybraných pohárových soutěží v různých místech okresu. V loňském roce byla do poháru OSH zařazena i naše soutěž o pohár starosty obce Třebihošť. Družstva, která se chtějí dobře umístit v poháru OSH musí mít účast na soutěžích v okrese a k dobru se počítá účast na okresním kole v požárním sportu. Umístění družstev na jednotlivých soutěžích se za celou sezónu sčítají a podle celkového výsledku se určuje pořadí soutěžních družstev v poháru starosty OSH. Soutěžní družstvo mužů A v poháru starosty OSH okresu Trutnov v roce 2017 zvítězilo a zvítězilo i v roce 2016. Podobná soutěž probíhá i v okresu Jičín. Družstvo mužů A se zúčastnilo několika soutěží v okrese Jičín a pohár starosty OSH Jičín v roce 2017 vyhráli a v roce 2016 obsadili v tomto poháru třetí místo.

            Družstvo mužů B se v roce 2017 zúčastnilo 20 soutěží. Na těchto soutěžích obsadilo toto družstvo 1 sedmé místo, 2 šestá místa, 6 čtvrtých míst, 4 třetí místa, 2 druhá místa a třikrát se jim podařilo na soutěži zvítězit. Družstvo mužů B startovalo i na soutěžích zařazených do poháru OSH Trutnov, kde společně s SDH Trutnov HSM obsadili dělené 4 – 5 místo.

            Družstvo žen startovalo na sedmi soutěžích, kde obsadilo 1 páté místo, 4 třetí místa, 1 druhé místo a jednou na soutěži zvítězilo. Družstvo žen se zúčastnilo i soutěže o pohár starosty OSH Trutnov, kde v roce 2017 obsadili třetí místo.

            Již několik let pracuje naše SDH s kolektivem mladých hasičů. Družstvo mladších žáků se v roce 2017 zúčastnilo celkem devíti soutěží v požárním útoku. Na těchto soutěžích obsadili naši mladí hasiči 2 pátá místa, 1 třetí místo a šestkrát se jim podařilo soutěž vyhrát. Dobré výsledky mladých hasičů na soutěžích jsou pro náš sbor velmi důležité. Děti, kteří dnes soutěží v kategoriích mladší, nebo starší žáci mohou v budoucnu doplnit soutěžní družstva mužů a žen. Podle výsledků, kterých mladí hasiči dosahují se nemusíme bát, že nebudeme mít v budoucnu kvalitní nástupce.

            Výsledky, které naše soutěžní družstva dosahují jsou vykoupeny častým a pravidelným tréningem. Aby bylo možné dosáhnout v čím dál větší konkurenci dobrých výsledků, tak nestačí jen tréning, ale je potřeba mít i odpovídající vybavení. Tak jako v každém sportu hraje materiálové vybavení soutěžních družstev velkou roli. Tak jako nemůže špičkový sjezdař jezdit na jasanových lyžích, tak nemůže soutěžní družstvo hasičů provádět útok s konopnými hadicemi a požární stříkačkou s malým výkonem. Vybavení pro požární sport je poměrně drahé a častými tréningy, které jsou nutné  pro sehranost soutěžního družstva , dochází k jejich brzkému opotřebení. Členové soutěžních družstev svou prací a mnohdy i vlastními prostředky pomáhají udržovat soutěžní vybavení v provozuschopném stavu. I přesto je nutné občas část vybavení obměnit.

            Dosažené výsledky soutěžních družstev v roce 2017 by se nemohli uskutečnit bez podpory zastupitelstva obce Třebihošť a bez vydatné finanční pomoci obecního úřadu. Náš velký dík patří i všem sponzorům z řad podnikatelů v naší obci. Věřte, že si vaší pomoci velmi vážíme a že se budeme i v roce 2018 snažit o to, abychom svými výsledky na soutěžích co nejlépe reprezentovali obec Třebihošť a náš Sbor dobrovolných hasičů.

 

Jiří Dufek

Starosta SDH

 

           

 

(publikováno dne: 03.01.2018)


| | Nahoru  ↑