Nacházíte se zde: Úvod > Kalendář akcí > Kalendář kulturních a společenských akcí 2008

Kalendář kulturních a společenských akcí v obci na rok 2008

LEDEN 

 • 11. 1.  Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Třebihoště a Dehtova
 • 19. 1.  Hasičský ples
 • 25. 1.  Výroční členská schůze ČSŽ

ÚNOR

 • 1. 2.   Společenský ples
 • 7. 2.   Přednáška o historii obce včetně zachovalé  fotodokumentace - Třebihošť
 • 14. 2. Přednáška o historii obce včetně zachovalé  fotodokumentace - Třebihošť
 • 21. 2. Přednáška o historii obce včetně zachovalé  fotodokumentace - Třebihošť
 • 23. 2. Dětský karneval
 • 28. 2. Přednáška o historii obce včetně zachovalé  fotodokumentace- Horní a Dolní Dehtov
 • 29. 2. Školní ples – ZŠ Bílá Třemešná

BŘEZEN

 • 6. 3.  Přednáška o historii obce včetně zachovalé  fotodokumentace - Horní a Dolní Dehtov
 • 7. 3.  Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu, přednáška „ Ochrana proti škůdcům“
 • 13. 3. Přednáška o historii obce včetně zachovalé  fotodokumentace - Horní a Dolní Dehtov
 • 14. 3. Školení řidičů pro veřejnost

DUBEN

 • 11. 4. Jarní pochod za zdravím
 • 19. 4. Krásy každé generace –  krajská akce ČSŽ
 • 30. 4. Pálení čarodějnic

KVĚTEN

 • 8. 5.   Otevírání turistické sezony na Zvičině, kulturní program
 • 10. 5. Setkání žen u příležitosti Svátku matek a Mezinárodního dne rodiny
 • 31. 5. Výlet pro děti v rámci oslav MDD

ČERVEN

 • Těšíme se na prázdniny – akce pro děti
 • 8. 6. - neděle, 17.00 hod. Koncert vážné hudby na Šormově statku – Dolní Dehtov. MÁCHOVSKÉ NOCTURNO. Alfréd Strejček, Štěpán Rak. Komponovaný hudebně literární pořad k 175. výročí návštěvy Karla Hynka Máchy v Třebihošti u přítele z pražských studií Josefa Petery.
 • 21. 6. – sobota, 17.00 hod. FAMILLY HONIG KVARTET. Vystoupí kvartet pardubické konzervatoře. Dolní Dehtov na Šormově statku.

ČERVENEC

 •  bude upřesněno

SRPEN

 • 30. 8.  – sobota, 17.00 hod., THURI ANSAMBLE. Koncert kvarteta pražské konzervatoře. Dolní Dehtov na Šormově statku. 

ZÁŘÍ

 • 5. 9.  Podzimní pochod za zdravím
 • Výstava jiřin
 • Divadlo dle aktuální nabídky
 • Ukončení turistické sezony na Zvičině, drakiáda, kulturní program

ŘÍJEN

 • 1.10.   Den seniorů
 • 15.10. Den venkovské ženy
 • 25.10. - 28.10. Výstava ovoce, zeleniny, květin

LISTOPAD

 • 14. 11.  Beseda na téma boj proti drogám

PROSINEC

 • 6. 12. Mikulášská besídka pro děti
 • 13.12. Adventní výlet
 • Vánoční koncert v kapli v Třebihošti

Termíny, místo konání a podrobné programy jednotlivých  akcí budou upřesněny a včas zveřejněny.         


| | Nahoru  ↑