Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů

v sobotu 21.května 2016

stanoviště: Horní Dehtov        bývalá váha          8.00 - 8.25 hod.

                 Dolní Dehtov        rybník                   8.35 - 9.00 hod.

                 Třebihošť             u obec. úřadu        9.10 - 9.35 hod.

                 Třebihošť             u nádrže               9.40 - 10.05 hod.

                 Zvičina                                            10.15-10.40 hod.

Vybírané nebezpečné odpady:

- oleje nebo tuky

- barvy,lepidla,pryskyřice

- rozpouštědla

- kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie

- detergenty,odmašťovací prostředky

- staré léky

- pesticidy

- akumulátory ( i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:

- pneumatiky(osobní)

- monočlánky

- elektropřístroje-radia,vysavače, pračky,sporáky . . .

- televizory

- zářivky, výbojky

Ledničky,mrazničky,televizory,monitory,ostat. přístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad , ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

Jiné odpady než ze seznamu neodebíráme.Odpady nenechávejte na stanovišti bez dozoru.Vyčkejte našeho příjezdu. Odložené odpady nebudou odvezeny , ale budou ponechány na místě.   

(publikováno dne: 02.05.2016)


| | Nahoru  ↑