Nacházíte se zde: Úvod > Obecní úřad

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.NázevObec Třebihošť
2.Důvod a způsob založení

Obec Třebihošť vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjet. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3.Organizační struktura

Organizační struktura:

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.  

Organizace zřizované obcí:

4.Kontaktní informace

Kontaktní informace a formulář pro vaše dotazy naleznete na stránce Kontakty.

5.Bankovní spojeni
  • Komerční banka, Dvůr Králové n/L
  • č. ú.: 9823-601/0100
6.

00278378

7.DIČ

CZ00278378

8.Dokumenty
9.Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.

b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:

a) ústně na Obecním úřadě Třebihošti v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu (formulář s žádostí si můžete stáhnou v sekci Formuláře):

Obecní úřad Třebihošť
Třebihošť 106
Dvůr Králové nad Labem, PSČ 54401


c) elektronicky na email info@trebihost.cz nebo pomocí formuláře v záložce Kontakty

10.Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci kontakty nebo použít již připravený formulář.

11.Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci kontakty. Formulář s odvoláním proti rozhodnutí lze stáhnout v sekci Formuláře.

12.FormulářeDalší potřebné a užitečné formuláře naleznete v sekci Formuláře.
13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

V případě, že ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na následujících odkazech případně na portálu Ministerstva vnitra.

14.Nejdůležitější předpisy:

Obecní vyhlášky

Zákony České republiky:

(odkazy vedou na weby jiných institucí)

15.Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá žádný sazebník a veškeré informace poskytuje zdarma.

16.Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17.Výroční zpráva

| | Nahoru  ↑