Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > SVOZ VŠECH ODPADŮ

SVOZ VŠECH ODPADŮ

19. května 2012

                     I n f o r m á t o r       Obecní úřad Třebihošť zajistí přistavení vleků na odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic – v sobotu 19. 5. 2012.

Vleky budou přistaveny takto:

Třebihošť u kaple                     8.00 – 11.00 hod.

U zdravotního střediska            11.00 – 14.00 hod.

U obecního úřadu                     14.00 – 17.00 hod.

H. Dehtov –hasičárna               8.00 – 11.00 hod.

 D.Dehtov bývalý rybník          11.00 – 14.00 hod.

Na Zvičině uprostřed obce      8.00. - 11.00 hod.

Na vleky není možno odkládat větve, listí, pneumatiky  a tzv. nebezpečné odpady.                            

Současně můžete na obvyklá místa odkládat staré železo – v sobotu  19. 5.  a v neděli 20.5. 2012. ( Z bezpečnostních důvodů Vás žádáme, aby skládky s železem nebyly založeny pod dráty elektrického vedení).

   Důrazně Vás žádáme, abyste odpady na tato místa neshromažďovali dříve, než je určený termín. Nebezpečné odpady musí každý odevzdat osobně. O staré železo je  velký zájem a může se stát, že zmizí dříve, než ho odveze objednaná firma.

Nebezpečné odpady: svoz bude 19. 5. 2012, rozpis přesného času odvozu bude upřesněn.

Daň z nemovitostí na r. 2012

Dle informací Finančního úřadu ve Dvoře Králové n/L budou složenky na daň z nemovitostí

rozesílány v květnu. Termín úhrady daně je do 31.5.2012. Platba složenkou je zpoplatněna sazbou České pošty, hotově můžete platit v pokladně na FÚ ve D. Králové n/L. nebo převodem na účet.

 

  mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne:            19. května 2012         

Stanoviště: HORNÍ DEHTOV     bývalá váha                       8,00 –   8,25 hodin                        DOLNÍ DEHTOV      rybník                                8,35 –   9,00 hodin                        TŘEBIHOŠŤ              u obecního úřadu              9,10 –   9,35 hodin                        TŘEBIHOŠŤ              u nádrže                            9,40 – 10,05 hodin                        ZVIČINA                                                             10,15 – 10,40 hodin                                                                                                                        

         
Vybírané nebezpečné odpady:     

oleje a nebo tuky    
barvy, lepidla, pryskyřice    
rozpouštědla     
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie     
detergenty, odmašťovací prostředky     
staré léky
pesticidy      
akumulátory (i plné)

 Další odpady, které od Vás odebereme:     
pneumatiky (osobní)    
monočlánky    
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.     
ledničky, mrazničky    
televizory     
zářivky, výbojky    

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !

Chraňte naše životní prostředí ! 
     

 494 629 050    fax:494 629 070

 

(publikováno dne: 11.04.2012)


| | Nahoru  ↑