Nacházíte se zde: Úvod > Projekty podpořené dotací

Projekty podpořené dotací

Hasičské auto

V letošním roce jsme zažádali o dvě dotace na dopravní automobil pro naše hasiče. Podařilo se nám získat obě dotace, a to od Ministerstva vnitra ČR poskytovanou prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450.000 Kč. K této dotaci se nám nakonec podařilo získat dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 249.000 Kč.

CHODNÍK DOLNÍ DEHTOV – II. ETAPA

JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
z Krajského programu obnovy venkova
dotační titul 2
Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura.

NÁKUP KONTEJNERŮ NA KOV

JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
z Dotační oblasti Životní prostředí a zemědělství,
z Programu Nakládání s odpady a ochrana ovzduší


| | Nahoru  ↑