Nacházíte se zde: Úvod > Spolky a kluby

Spolky a kluby

Tělovýchovná jednota SOKOL Bílá Třemešná zve na cvičení

Mnoho lidí o pohybu pouze mluví, ale nemá odvahu odhodlat se k prvnímu kroku. Přijměte naše pozvání na cvičební rok 2009 - 2010. Je správné cvičit pravidelně s odpovídající intenzitou, tak aby Vás cvičení bavilo a stalo se součástí Vašeho života. Každé úterý v tělocvičně areálu Základní školy.

Od 1.9.2009 se každé úterý můžete těšit na

  • Zdravotní cvičení od 16:30 do 17:45
  • Kondiční cvičení žen od 17:45 do 19:00

Od 15.9.2009 se každé úterý můžete těšit na

  • Aerobik od 19:00 do 20:15

Dopřejte svým dětem pobyt mezi vrstevníky, dětmi předškolního věku. Dopřejte mu ať se proskočí jako „žabák", nebo klusat jako „koník". Máme dostatek cvičebních pomůcek.

Od 15.9.2009 se každé úterý můžete těšit na Cvičení rodičů a dětí od 15:00 do 16:15. Těšíme se na vás.

Český svaz žen Třebihošť

Základní organizace má v současné době 51 členek. V roce 2007 si připomínáme 40 let od založení Českého svazu žen. Také v naší obci byl v roce 1967 Český svaz žen založen. Jeho práce navazovala na práci výboru žen, který již před tím aktivně pracoval . Ze záznamu vím, že se zabýval zejména pořádáním akcí pro děti, pořádal různé taneční zábavy, podílel se na brigádách v obci i v místním JZD. Populární byl zejména tzv. „bábinec“. Výbor žen postupně vedly paní Anna Kolářová a paní Jarmila Dufková. Více informací.

Český zahrádkářský svaz

Místní organizace byla založena 24. 6. 1982. Měla čtyřicetsedm členů a prvním předsedou byl pan Stanislav Voňka. ČSZ ve složení: Vlastimil Houfek (předseda), Jan Vondrouš (místopředseda), Jaroslava Pičmanová (pokladní), Zdena Munzarová,Josef Hák,Jiří Jákl,Jana Hlavatá,Marie Jáklová a Olga Jansová (členové výboru) a 74 členů organizace v letošním roce má již za sebou dvacetpět let trvání. Více informací.

Sbor dobrovolných hasičů Třebihoště a Dehtova

Sbor dobrovolných hasičů byl v Třebihošti založen z podnětu pana učitele Skalického v roce 1891. Registrace v župních orgánech a vlastní činnost sboru byla započata na začátku roku 1892. Během svého dlouholetého působení byl Sbor dobrovolných hasičů nositelem kulturního a společenského života v naší obci. Byly pravidelně pořádány hasičské plesy, ukázky hasičských cvičení a soutěže v hasičských dovednostech. Zároveň byl sbor připraven pomoci občanům při zdolávání požárů a likvidaci následků ostatních živelných pohrom. Více informací.


| | Nahoru  ↑