Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů

Dne 21.května 2016

Svoz nebezpečných odpadů proběhne dne 21.5.2016

Stanoviště: Horní Dehtov      bývalá váha                  8.00 - 8.25 hod.

                 Dolní Dehtov      rybník                           8.35 - 9.00 hod.

                 Třebihošť           u obecního úřadu           9.10 - 9.35 hod.

                 Třebihošť           u nádrže                       9.40 - 10.05 hod.

                 Zvičina                                                10.15 - 10.40 hod. 

Vybírané nebezpečné odpady:

- oleje nebo tuky

- barvy, lepidla,pryskyřice

- rozpouštědla

- kyseliny, hydroxidy,fotochemikálie

- detergenty, odmašťovací prostředky

- staré léky

- pesticidy

- akumulátory( i plné )

Další odpady:

- pneumatiky(osobní)

- monočlánky

- elektropřístroje-rádia, vysavače, pračky, sporáky atd.

- televizory

- zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory,ostat. elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ele na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti. Odpady nenechávejte na stanovišti bez dozoru!Vyčkejte našeho příjezdu! 

 

(publikováno dne: 17.03.2016)


| | Nahoru  ↑