Nacházíte se zde: Úvod > Obec Třebihošť > Turistické trasy

Turistické trasy

Zelená 121. Z Hořic přes Chroustov na Zvičinu

Hořice, náměstí – Hlohovská kaple – Dachovy, hotel – Červená Třemešná – Miletín, záp. okraj – Chroustov – Růžovka – Zvičina, 14 km

Pohled na krajinu
Pohled na krajinu

Cesta přechází hřeben Hořického chlumu u Hlohovské kaple a sejde do výletního místa Dachov. Od Miletína začíná stoupat. Velmi vděčná trasa, rozhledy. Z hořického náměstí Jiřího z Poděbrad půjdete po zelené značce společně s červenou Karlovou a Škrétovou ul. do třešňových sadů a ke Hlohovské kapli (poblíž autokempinku u věže) na hřebenu Hořického chlumu. Od ní a od červené značky cestou do lesa a širokou svažující se stezkou na rozcestí silnic na okraji Dachov k hotelu (zde končí žlutá). Po silničce, lesem Soví doly, pak poli do Červené Třemešné k červené značce u sochy sv. Václava. Společně polní cestou (jabloňová alej) k soše sv. Jana Nepomuckého.

Zleva se připojí modrá značka. Společně po hospodářské komunikaci do Miletínské bažantnice. V ní podle hájovny a po silničce s jabloňovou alejí k hospodářským budovám miletínského zámku. Podle nich k silnici, po ní přímo (od červené a modré) do aleje starých lip. Za mostem přes Bystřici na rozcestí. Vpravo podle kříže po chroustovské silnici asi 500 m. Pak vlevo do polí a cestou do lesa. Po ní stoupáte v zalesněném svahu. Cesta se změní v pěšinu, po které přijdete k silnici asi 300 m před Chroustovem. Projdete vsí a dál po silnici směrem ke Zvičině asi 500 m. Ze silnice polní cestou vpravo budete stoupat ve svahu k potoku Trotince a od levého břehu vzhůru k samotám Růžovky.

Polní cestou budete stoupat, krátce lesem, v přehledném terénu v jihozápad. svahu Zvičiny, do osady Zvičina. Po silničce vpravo vzhůru (s ostatními značkami) až k Raisově chatě a kostelíku na vrcholu Zvičiny, kde je ústřední orientace.

Červená 125. Z Lázní Bělohradu přes Miletín, Dolní a Horní Dehtov do Dvora Králové (cesta K. J. Erbena)

Lázně Bělohrad, náměstí – Byšičky, kostel – Červená Třemešná – Miletín, náměstí – Miletínské Lázně – Horní Dehtov – Dvůr Králové n. L., 21 km

Obrázek z obce Třebihošť
Obrázek z obce Třebihošť

Významná turistická trasa, začínající u Stavského kostelíka, prochází bělohradskou i miletínskou kotlinou a po překročení Zvičinského hřbetu u Horního Dehtova sejde do údolí Labe u Dvora Králové nad Labem (Cesta K. J. Erbena). Z náměstí K. V. Raise v Lázních Bělohrad půjdete po od ústřední orientace po červené a zelené značce podle morového sloupu na malé Raisovo nám. a na Jiráskovo nábřeží na levém břehu Javorky. Záhy odbočí červená vlevo (od zelené) a co nevidět vpravo mezi domky a zahrádkami města.

Záhumenní cestou ke kříži, který stojí na hranicích Dolní Nové Vsi. Zde se zpevněná vozovka obrací k východu a pokračuje přes potok (z Bažantnice) poli k samotě Nového Dvora. Půjdete cestou nad rybníkem Byšička k rozcestníku (žlutá značka) pod kostelem na Byšičkách (asi 100 m). Polní cestou pokračujte k bývalé hájovně na okraji rozsáhlého lesa Vrbiny. Po hrázi vysušených rybníků přijdete na lesní vozovku, která asi po 250 m má povrch zpevněn betonovými deskami. Jakmile cesta začne stoupat, zpevnění končí. Na rozcestí půjdete po hlavní vozovce a budete po ní pokračovat až do polí nad vsí Dobeš. Podle lesa sejdete k silnici, po ní vlevo klesáte ke kostelu a na křižovatku značek u sochy sv. Václava v Červené Třemešné, kde se zprava připojí zelená. Společně budete mírně stoupat mezi domky polní cestou do jabloňové aleje (rozhled ke Zvičině). U sochy sv. Jana Nepomuckého se připojí modrá značka. Společně vpravo po hospodářské komunikaci k Miletínské bažantnici. Projdete jí kolem hájovny a pokračujete jabloňovou alejí k hospodářským budovám milatínského zámku. Podle nich se dostanete k zámku.

Po ní vpravo na náměstí do Miletína. Společně s modrou z náměstí vlevo, po mostě přes Bystřici a podle továrny začnete stoupat polní cestou k silnici a po ní k Miletínským Lázním. Stezkou sejdete (od modré) k Bystrému potoku a začnete stoupat cestou k odloučeným chalupám Zdobína na okraji lesa Čeperky. Lesem pohodlně do Horního Dehtova a dál mírně opět lesem na křižovatku se zelenou značkou ve svahu; od ní sestoupíte k silnici a k trati. Záhy se zleva připojí žlutá značka. Společně k potoku Netřeba a po jeho levém břehu k mostu a k ohradní zdi zoologické zahrady. Zleva se připojí zelená.

Společně přes potok a polní cestou vzhůru podle ohradní zdi k domkům Zahájí. Travnatou cestou stále podle zdi ZOO východním směrem k Tyršovu koupališti ve Dvoře Králové nad Labem. Před koupalištěm přes potok, od koupaliště Rokycanova ul. na nábřeží Benešovo, po horním mostě přes Labe, zleva další červená, Husovou ulicí se zbytky bývalé Horní brány k děkanství. Vpravo Palackého ul. na náměstí T. G. Masaryka.

Žlutá 127. Z Lázní Bělohradu přes Vřesník na Zvičinu

Lázně Bělohrad, náměstí – Brtev – Vřesník – údolí Bystřice – Bezník – Vyšehrad – Zvičina, Raisova chata, 10 km

Pasoucí se kůň
Potkat můžete i pasoucí se koně

Jediná přímá cesta spojující lázeňské středisko se Zvičinou. Prochází malebně tvarovaným terénem nad údolím Bystřice. Od ústřední orientace na náměstí K. V. Raise v Lázních Bělohradě odejdete po žluté značce. Za hotelem Bohumilka odbočí vlevo do Rašínovy ul. první modrá, za lázněmi odbočí do Bažantnice druhá značka společně s další žlutou. Naše žlutá značka vás povede po silnici k rybníku Pardoubku a dál do Brtve.

Z vísky stoupající polní cestou přes terénní vlnu k potok a od něho vzhůru přehlednou cestou v polích k bývalé restauraci na jižním okraji Vřesníku. Vlevo k pomníku padlých v 1. světové válce (končí zde zelená). Od něho vsí do polí a klesající cestou k Bystřici a silnici. Po ní vpravo k potoku a z rozcestí po místní komunikaci podle potoka vzhůru na Bezník. Polní a lesní cestou severovýchodním směrem stoupáte k červené značce a na Vyšehrad.

Společně k silnici, po ní vlevo, pak polní spojkou vpravo k okraji vísky Zvičina (zleva další červená). Vzhůru vsí (zprava zelená), po silnici k Raisově chatě na Zvičině.

Modrá 128. Z Lázní Bělohradu do Miletína a na Zvičinu

Lázně Bělohrad, ČSAD – rybník Hluboký – Vlkanov – Miletínek, dvůr – křižovatka u sv. Jana Nep. – Miletín, náměstí – Miletínské Lázně – Třebihošť – Zvičina, Raisova chata, 17 km

Obrázek polní cesty
Cesta

Pohodlná cesta z lázní do Miletína rozsáhlým polesím. Z Miletína přechází cesta na výletní trasu přes Třebihošť na vrchol Zvičiny. Od nádraží v Lázních Bělohradě po modré značce Zámeckou ulicí k červené značce v ul. Masarykova. Vpravo podle zámku k ústřední orientaci na náměstí K. V. Raise. Lázeňskou ul. se žlutou značkou. V Rašínově ul. se oddělí první modrá vlevo. Naše modrá pokračuje se žlutou k lázním a ke vchodu do Bažantnice (vlevo odbočí žlutá). S další žlutou půjdete po hlavní komunikaci lázeňským parkem k restauraci a hudebnímu pavilonu. Podle rašelinových rybníčků a Annamariánského pramenu na polní cestu (rozhled: Byšičky, Nový Dvůr, Hořický Chlum).

U rybníčka Byšičky vlevo (od žluté) podle lesa. V lese záhy vpravo přes potok a hned vlevo k rybníku Hluboký. Od něho pěšinou podle plotu lesní školky na vozovou cestu. Budete mírně stoupat, na rovině přímou alejí v lese Bulice východním směrem k rybníku nedaleko Tetína. Od rybníka vpravo luční cestou k lesu a po jeho okraji (na jaře petrklíče, řeřicha a úpolín evropský). Ostře vlevo stoupající cestou nad Tetín (vlevo při silnici). Z ohbí cesty rozhled: Vřesník, Valy, Zvičina, Tetín, Borek. Podle švestkového sadu polní cestou do Vlkanova. Projdete osadou, podle třešňového sadu do nevelkého lesa Horka, polní cestou k silnici a travnatou cestou podle potoka ke dvoru Miletínku. Projdete rozsáhlým objektem k jabloňové aleji u obytné budovy. Alejí vpravo do polí k rozcestí u sochy sv. Jana Nepomuckého k červené a zelené značce. S nimi po hospodářské komunikaci vlevo k Miletínské bažantnici.

V ní podle hájovny a po silničce s jabloňovou alejí k hospodářským budovám miletínského zámku. Podle budov k silnici, po ní vpravo (od zelené) na náměstí do Miletína. Z náměstí v Erbenově rodišti ulicí vlevo na most přes Bystřici a podle objektu továrny vzhůru vozovkou k silnici nad Miletínské Lázně. Po silnici (od červené) sejdete do Brodku. Na rozcestí silnic vpravo k samotám Úhlejova. V zatáčce silnice vlevo vzhůru cestou do polí. Začnete stoupat v přehledném terénu k západnímu okraji Třebihoště. Na silnici vlevo stoupající místní komunikací do části obce Nade Vsí do blízkosti chalup Zadní Zvičiny.

Zprava se připojí zelená značka a skončí zde žlutá. Se zelenou vzhůru lesní cestou v jižním úbočí Zvičiny. Pod retranslanční stanicí zprava červená značka. Společně k Raisově chatě na vrcholu Zvičiny.

Červená 129. Z Pecky na Zvičinu

Pecka, náměstí – Kal – Zvičina, 8,5 km

Obrázek jarní přírody
Jarní příroda

Poslední úsek dálkové cesty z Jičína do Podkrkonoší. Jediná spojovací cesta z Pecky na Zvičinu. Stoupání je rozloženo do dlouhého úseku. Cestou jsou rozhledy. Z náměstí v Pecce po červené a modré značce vzhůru po silnici a pak po pěšině. Pod hradem opět po silnici, u posledního domku modrá vpravo. Absolvujete dlouhý silniční úsek do Kalu.

Po červené projdete vískou na polní cestu a po ní budete klesat na louky v údolí Bystřice k bývalému Bystrému mlýnu. Od něho budete stoupat polní cestou ke kříži z r. 1892 nad Bezníkem (orientačně náročný úsek). Pak cestou podle lesa na vrchol Vyšehradu (585 m, zprava žlutá značka). Cestou podle Zvičinských Chalup do vísky Zvičiny; zleva červená, záhy zprava zelená. Společně po silničce vzhůru k Raisově chatě na vrcholu Zvičiny.

Červená 131. Ze Zvičiny přes Mostek do Hostinného

Zvičina – Horní Brusnice – Mostek, ČSAD – Dolní Olešnice, kostel – Hostinné, náměstí, 14 km

Obrázek západu slunce
Když slunce zapadá

Spojovací cesta mezi Podkrkonoším a podhůřím Krkonoš. Přechází údolí dvou potoků, část trasy vede po nefrekventovaných silnicích. Od Raisovy chaty na Zvičině odejdete po červené společně se zelenou a žlutou značkou po silnici do vísky Zvičina. Zde odbočí vlevo zelená. Stále po silnici na křižovatku u samot Zvičinských Chalup; zde odbočí vlevo červená a žlutá. Po naší červené budete pokračovat vpravo po silnici do Horní Brusnice.

Vlevo podle kostela vozovou cestou ze vsi do lesa. Podle Mosteckých lázní lesem Holubí na křižovatku s modrou značkou k nádraží v Mostku (zde končí modrá a žlutá značka). Os staniční budovy cestou vlevo podle trati, za stanicí vpravo přes trať a silnici do lesa. Jím vozovou cestou mírně vzhůru k severnímu okraji Zadního Mostku. Po nefrekventované silnici vlevo lesem do polí (staré kaštany a jasany).

Sejdete po ní do Dolní Olešnice na příčnou silnici u kostela a zastávky ČSAD. Po silnici vpravo asi 600 m k transformátoru. Vlevo asi 400 m polní cestou, pak vpravo na lesní cestu s mírným stoupáním na rozcestí značek. Na Staré cestě (též Trhovice, kóta 441m). Společně se zelenou klesající polní cestou podle zahrádek k mostu přes Labe, železniční trati 4 a dál Labskou fortnou na náměstí 1. máje v Hostinném.

Žlutá 133. Ze Dvora Králové údolím Netřeby a lesy nad Pokladem na Perna ke kříži

Dvůr Králové n. L., náměstí – Zadní Údolíčko, konec ZOO – rozcestí pod Pokladem – Perná, kříž – nad Třebihoští, 11 km

Zimní příroda
Zimní pohled

Jedna z možných cest na Zvičinu. Její hřbet přechází trasa jižně od Bílé Třemešné, pak po jižním úbočí směřuje nad Třebihošť. Na vrchol Zvičiny od kříže na Perných po zelené, nebo modré značce. Z náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové n. L. půjdete Palackého ulicí po červen, zelené a žluté značce k děkanství. Zde odbočíte vlevo Husovou ulicí, projdete zbytky bývalé Horní brány a dostanete se k Labi, půjdete vlevo po nábřeží Dr. E. Beneše. Poté odbočíte vpravo Roháčovou ulicí, z malého parčíku vlevo Rokycanovou ulicí na okraj města k Tyršovu koupališti. Nad ním souběžně s ohradní zdí zoologické zahrady půjdete po červené, zelené a žluté značce travnatou cestou k potoku Netřeba (pozor při vlhkém počasí).

Za betonovou lávkou vpravo pěšinou, pak stále travnatou cestou podle ohrady ZOO k samotám Zahájí. Polní cestou sejdete k potoku v místech, kde vtéká do areálu ZOO. Za betonovým mostem podle ohradní zdi asi 25 m po polní cestě na rozcestí značek (pozor při vyhledávání značek na kamenech). Červená se žlutou pokračují vlevo od zelené šikmo přes louku na levém břehu potoka k dalšímu můstku na polní cestu, po ní k okraji lesa, kde se značky rozcházejí. Po žluté budete pokračovat lesem vzhůru k trati, nad ní k silnici (asi 300 m se zelenou) a k objektu Poklad.

Zčásti kamenitou stezkou v zalesněnému terénu peruckých pískovců budete stoupat přes kótu Mezihoří (509 m), sejdete k rozcestí silnic a znovu lesem vzhůru ke kříži na Perné; zprava se připojí zelená, rozhled na Miletínsko. Společně cestou od kříže po okraji lesa do sedla, kde žlutá končí nad Třebihoští. Na Zvičinu lze pokračovat po modré a zelené.

Zelená 134. Ze Dvora Králové přes Bílou Třemešnou na Zvičinu

Dvůr Králové n. L., náměstí – Zadní Údolíčko, konec ZOO – Bílá Třemešná, již. část – Perná, kříž – Zvičina, Raisova chata, 10 km

Obec Třebihošť
Třebihošť

Nejkratší cesta na Zvičinu. Za městem jde Zadním Údolíčkem, z Bílé Třemešné stoupá na Zvičinský hřbet a k Raisově chatě. Z náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové n. L. půjdete podle popisu 133 až k rozcestí Zadní Údolíčko u konce ohradní zdi ZOO. Zde vlevo polní cestou ke košaté vrbě, kolmo přes cestu a po louce pěšinou k domkům Nových Lesů. Kolmo přes silničku, do polí travnatou, ne zrovna pohodlnou pěšinou podle sloupů nízkého napětí k lesu Dubinky. Pohodlnou lesní cestou sejdete do blízkosti rybníka Dubiny (koupání nevhodné). Podle fotbalového hřiště po silničce do Bílé Třemešné.

Na hlavní komunikaci vlevo. Z rozcestí silnic do Doubravice odchází další zelená. Naše zelená pokračuje vsí k malému parčíku s pomníčkem obětí 2. sv. války. Zde odbočíte vlevo na místní komunikaci; podle sboru J. A. Komenského a mateřské školy dojdete k trati. Podjezdem vlevo po silnici místní části Březiny. Vpravo vzhůru k rekreačním chatám, podle lesa k červené značce. Společně asi 100 m, pak vlevo vzhůru lesní cestou na Zvičinský hřbet ke kříži na Perné. Společně žlutou vpravo polní cestou do sedla k rozcestí nad Třebihoští, kde končí žlutá.

Společně s modrou v blízkosti chalup Zadní Zvičiny vzhůru do lesa na vrstevnicovou cestu a ke schůdkům; zprava červená, společně vlevo podle televizního objektu a kostelíka k Raisově chatě na Zvičině.

Červená 135. Ze Dvora Králové přes Filířovice a Lázně pod Zvičinou na Zvičinu

Dvůr Králové n. L., náměstí – Filířovice – Aleje – Bílá Třemešná – Lázně pod Zvičinou – Zvičina, 11,5 km

Kostelík pod sněhem
Kostelík v zimě

Nejdelší cesta na Zvičinu. Jde rovinatým terénem nad pravým břehem Labe téměř až k dolní nádrži. Pak přes severní okraj Bílé Třemešné začne stoupat na vrchol Zvičiny. Rozhledy směrem ke Zvičině a Zálesí. Náměstí ve Dvoře Králové opustíte po červené značce Palackého ulicí. Společně se zelenou a žlutou sejdete podle děkanství Husovou ulicí bývalou Horní bránou k hornímu mostu přes Labe. Za ním vpravo (od ostatních značek) po nábřeží Dr. E. Beneše. Na rozcestí vpravo a ulicí El. Krásnohorské ven z města. Cestou podle zahrádek mezi samotami Borovničky, na rozcestí vpravo k lesíku.

Cestou sejdete do údolíčka s potokem a dál do Filířovic. Z návsi cestou vpravo do polí, po ní přehledným terénem severozápadním směrem k rozcestí červené, modré a zelené na kopci Alejí (odloučená část Bílé Třemešné). Červená pokračuje přímo mezi domky a cestou v polích do Bílé Třemešné. Na okraji vsi odbočí vpravo po záhumenní cestě. Asi 500 m před železniční stanicí Bílá Třemešná přechází na silnici a po ní vpravo podle restaurace a zastávky ČSAD k nádražní budově. Od nádraží cestou podle kolejiště k přejezdu, vlevo přes trať a vozovou cestou mírně vzhůru podle samot k lesu.

Společně asi 100 m se zelenou, pak lesem a mírným výstupem k Lázním pod Zvičinou. Lesní cestou podle bazénu vzhůru pod sedlo a strmou pěšinou v zalesněném úbočí podle studánky ke schůdkům. Zleva se připojí modrá a zelená, společně podle televizního objektu a kostelíka k Raisově chatě na Zvičině.


| | Nahoru  ↑