Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Výběrové řízení - Ůdržbář obce

Výběrové řízení - Ůdržbář obce

Výběrové řízení - Údržbář obce, pracovník obce

Podmínky pro výběr pracovníka obce Třebihošť na 1 plný pracovní úvazek

 

 

na pozici „ Údržbář, obecní pracovník

 

 

Parametry pro výběr pracovníka jsou následující.

 

1)Pracovní flexibilita 

                                   -údržba obecní zeleně (sečení, výsadba)

                                   -údržba jiných ploch a majetku ve vlastnictví obce Třebihošť

 

 

2)Flexibilní pracovní doba     -např.v mimořádných případech práce v sobotu, či neděli (při       

organizování akcí v areálu víceúčelového sportoviště)

-ochota pracovat v tzv. letním a zimním provozu (více práce přes léto, méně přes zimu)

 

3)Schopnost samostatného rozhodování při pracích spojených s výkonem funkce.

 

4)Řidičské oprávnění skupiny B.T.

 

5)Komunikativní schopnosti – pokud možno příjemné vystupování v rámci výkonu funkce.

 

6)Trestně-právní bezúhonnost.

 

7)Minimálně vzdělání úspěšně zakončené výučním listem, nebo maturitou.(dokončené   

   vzdělání nemusí být v oboru spojným s požadavkem na pracovní úvazek)

 

8)Chuť pracovat a napomáhat k příjemnějšímu žití v našich obcích  Horní a Dolní Dehtov,

   Třebihošť a Zvičina!!!!!

 

  1. Požadavky¨

 

Předložení neplatného dokladu je považováno za důvod k vyloučení uchazeče.

 

1.1  Základní doklady

 

1.1.1. Strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech.

1.1.2. Kopie profesních průkazů-pokud nějaké vlastní jsou výhodou

1.1.3. Výpis z rejstříků trestů, ne starší 3 měsíců

1.1.4. Výuční list, maturitní vysvědčení – prostá kopie

1.1.5. Čestné prohlášení o tom, zda je uchazeč držitel řidičského oprávnění sk. B ,T

1.1.6. Čestné prohlášení o zdravotním stavu uchazeče

 

Uchazeč může prokázat svou způsobilost i jinými doklady, než které byly zadavatelem

požadovány, pokud je zadavatel uzná.

 

2 Způsob hodnocení nabídek.

 

Výběr uchazeče provede komise jmenovaná starostou obce.

 

3 Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek.

 

 

3.1. Lhůta pro podání nabídek končí dnem:    12.9.2018, příjem nabídek bude ukončen

ve  12.00 hodin.

3.2. Soutěžní lhůta končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami , které se uskuteční                             dne    12.9.2018 ve 19.00 hodin na adrese Obecní úřad Třebihošť čp. 106.

3.3. Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou,v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem“ Údržbář, obecní pracovník

a nápisem „NEOTVÍRAT!

3.4. Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší

termín odevzdání viz. bod 3.1.

3.5. Nabídky , které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě viz. bod 3.1.,nebudou do výběrového řízení zařazeny.

3.6. Místem pro podání nabídek je Obecní úřad Třebihošť.

3.7. Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.

3.8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z uchazečů.

3.9. Předpokládaný nástup do pracovního poměru – 1.10.2018  nebo dle dohody.

 

 

4 Základní informace o zadavateli a pověřené osobě

 

4.1. Jméno:   Obec Třebihošť

4.2. Právní forma: obec

4.3. Adresa: Třebihošť  čp. 106, 54401 Dvůr Králové n. L., ČR

4.4. IČ:00278378

4.5. Tel.:499693384

4.6. Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči:  Blanka Machková

            

 

 

 

V Třebihošti dne 16.8.2018

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Jaroslav Krkonoška, starosta

 

 

 

 

(publikováno dne: 20.08.2018)


| | Nahoru  ↑