Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Oznámení o změně vysílacího kanálu Černá hora - MUX2

Oznámení o změně vysílacího kanálu Černá hora - MUX2

24.6.2013

Věc: Oznámení o změně vysílacího kanálu Černá hora — MUX2


Dovolujeme si Vás tímto informovat o tom, že v pondělí 24. 6. 2013 dojde v rámci plánované výluky
televizního vysílání na vysílači Trutnov — Cerná hora k přeladění vysílacího kanálu v multiplexu 2. V průběhu pravidelné výluky televizního vysílání v rozmezí 6:00 do 15:00 hodin
dojde k výměně příslušných zařízení na vysílači a nastavení na nový kanál 38 z původního kanálu 61.

Změna kanálu je dána rozhodnutím Evropské Komise 201 0/267/EU o harmonizovaných podmínkách využívání kmitočtového pásma 790 — 862 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Evropské unii. Ceská republika tak činí kroky k uvolnění zmíněného kmitočtového pásma. Uvolněný kmitočet bude dále využíván pro vysokorychlostní sítě. Přeladění na nový vysílací kanál přinese obyvatelům převážně Královéhradeckého kraje kvalitnější televizní signál, který se bude lépe šířit i do míst, kde není přímá viditelnost na vysílač.

Hlavním zájmem Českých Radiokomunikací je, aby přeladění proběhlo pro diváky bez jakýchkoliv problémů. Z tohoto důvodu byla připravena rozsáhlá informační kampaň, a to jak na média, tak na zástupce měst a obcí a na anténní firmy v relevantních lokalitách. Cílem je informovat všechny klíčové skupiny v dostatečném časovém předstihu, aby se měly čas na změnu připravit.

Přeladění přijímačů bude nezbytně nutné u všech individuálních antén a u některých společných televizních antén (STA). U STA záleží, jak je konkrétní anténa technicky řešena. Doporučujeme, aby správci domů kontaktovali servisní firmu, která by měla danou situaci vyřešit.

Návod na přeladění pro diváky:
Změna vysílacího kanálu může Od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top- boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

• Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning)
• Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning)
• Nastavte přijímaný kanál programu na 38 (CH38) a potvrde tuto volbu (OK — enter).
• Programy by se měly během několika vteřin v seznamu programů objevit

Více informací o jednotlivých vysílačích včetně map pokrytí je k dispozici na webových stránkách www.digistranky.cz, v sekci Nalaďte si:

http://www.digistranky.cz/prakticke-informace/naladte-si.html

www.radiokomunikace.cz

 

(publikováno dne: 07.05.2013)


| | Nahoru  ↑