Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o odpadech

platí od: 14.6.2010

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebihošť.

V případě zájmu naleznete úřední desku na budově Obecního úřadu, kde jsou k dispozici všechny aktuální dokumenty v klasické papírové podobě.