Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Vyhledaný výraz prohledá stránky, články, události, fotogalerie, štítky u aktuality. Pro přesnější hledání můžete hledání omezit podle kategorie hledání.

Nalezeno: 107 výsledků

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 1. 9. 2023
 • datum svěšení: 18. 9. 2023

Propachtování pozemku v k.ú. Zvičina

Doprava

publikováno 23. 2. 2023

Řešené území je dopravně navázáno silnicí II/300 na Dvůr králové nad Labem ze které se rozvětvuje síť komunikací III. třídy dopravně obsluhující jižní část řešeného území obce (kú. Třebihošť a kú. Horní Dehtov)

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 15. 8. 2022
 • datum svěšení: 31. 8. 2022

Směna pozemků v k.ú. Zvičina

Povinné očkování psů proti vzteklině

Povinné očkování psů proti vzteklině

publikováno 17. 5. 2022

 • začíná v pondělí 30. 5. 16:00 - končí v

  Horní Dehtov              váha                    16:00 - 16:10

  Dolní Dehtov          býv. Hostinec         16.15 - 16:20

Dotazník Zvičina
Dotazník Zvičina

publikováno 15. 6. 2021

Spolek Podkrkonoší žije, z.s.  realizuje projekt "Oživení vrchu Zvičina"  v rámci projektu provádějí dotazníkové šetření:

Oznámení

 • datum vyvěšení: 27. 7. 2021
 • datum svěšení: 12. 8. 2021

o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - katastrální území Zvičina

Zvičina 12.6.2021
Zvičina 12.6.2021

publikováno 2. 6. 2021

Festival regionálních produktů

Charakteristika obce

publikováno 13. 2. 2021

Obec Třebihošť je sídlem venkovského charakteru s převážně podélným uspořádáním, kombinovaným s centrálním založením některých částí obce, odpovídající historickému vývoji jednotlivých částí území, v mírně teplém klimatu ve výškovém pásmu s relativně vyšší hustotou zastavění v centrálních částech obce a s rozptýlenou zástavbou v periferních polohách a odloučených částech obce.

Historie

publikováno 13. 2. 2021

Vznik a historie obce Třebihošť

Vznik názvů vesnic není bezpečně znám, dle dohadů lze odvodit název Zvičina od slovanského boha světla Zviči, název Třebihošt pak od Treby Host (tříbená houšť, mýcený les).

Obec

publikováno 14. 8. 2019

Krátce o obci Třebihošť

Obec Třebihošť se nachází 11 km od Dvora Králové na úpatí jižního svahu Zvičinského hřbetu. Obec sestává z Třebihoště, Horního a Dolního Dehtova a osady Zvičina.

Charakteristika obce

publikováno 13. 2. 2021

Obec Třebihošť je sídlem venkovského charakteru s převážně podélným uspořádáním, kombinovaným s centrálním založením některých částí obce, odpovídající historickému vývoji jednotlivých částí území, v mírně teplém klimatu ve výškovém pásmu s relativně vyšší hustotou zastavění v centrálních částech obce a s rozptýlenou zástavbou v periferních polohách a odloučených částech obce.

Obecní lesy

publikováno 22. 5. 2019

Obecní lesy Třebihošť 

Obce Třebihošť a  Horní Dehtov historicky vlastnily jen poměrně malé výměry obecních lesů.  Ty činily u Třebihoště 8,11ha a u Horního Dehtova 4,71ha.V roce 1946 přibyly další pozemky, a to z přídělů  v katastru obce Zvičina. Příděly obsahovaly jak lesní půdu, tak i půdu zemědělskou. V letech 1946 až 1953 byla část zemědělských pozemků zalesněna. V roce 1953 byly lesy obcí zestátněny. V tomto roce proběhlo ještě další zalesnění zemědělské půdy.

Obyvatelstvo

publikováno 22. 5. 2019

Obyvatelstvo, bytová zástavba

Populační vývoj obyvatelstva v obci Třebihošť odpovídá všeobecnému trendu pozvolného úbytku obyvatelstva na venkově. K 1.1.2019 má Třebihošť společně se sloučenými obcemi 453 obyvatel.

Historie

publikováno 13. 2. 2021

Vznik a historie obce Třebihošť

Vznik názvů vesnic není bezpečně znám, dle dohadů lze odvodit název Zvičina od slovanského boha světla Zviči, název Třebihošt pak od Treby Host (tříbená houšť, mýcený les).

Historické události

publikováno 27. 4. 2019

Vznik a historie obce Třebihošť

Vznik názvů vesnic není bezpečně znám, dle dohadů lze odvodit název Zvičina od slovanského boha světla Zviči, název Třebihošt pak od Treby Host (tříbená houšť, mýcený les).

Doprava

publikováno 23. 2. 2023

Řešené území je dopravně navázáno silnicí II/300 na Dvůr králové nad Labem ze které se rozvětvuje síť komunikací III. třídy dopravně obsluhující jižní část řešeného území obce (kú. Třebihošť a kú. Horní Dehtov)

Povinné očkování psů

publikováno 18. 5. 2018

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb. § 4 odst. 1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků, majitelé zaplatí 100,-Kč za jednoho psa. Očkuje MVDr. Ivo Chrobok.

Povinné očkování psů

publikováno 18. 5. 2017

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb. § 4 odst. 1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků, majitelé zaplatí 100,-Kč za jednoho psa. Očkuje MVDr. Ivo Chrobok.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 13. 4. 2015

Stanoviště:
Horní Dehtov- bývalá váha 8.00 - 8.25
Dolní Dehtov - rybník 8.35 - 9.00
Třebihošť - u OU 9.10 - 9.35
Třebihošť - u nádrže 9.40 - 10.05
Zvičina 10.15 - 10.40

OČKOVÁNÍ PSŮ

publikováno 28. 5. 2014

Horní Dehtov-váha - 16.50 - 17.05

Dolní Dehtov - hostinec - 17.10 - 17.20

Svoz velkoobjemného odpadu

Svoz velkoobjemného odpadu

publikováno 2. 5. 2019

 • začíná v sobotu 27. 4. 08:00 - končí v
 • Dolní Dehtov, Horní Dehtov, Třebihošť, Zvičina

OÚ v Třebihošti zajistí přistavení vleků na odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic - v sobotu 27. 4. 2019

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 2. 5. 2019

 • začíná v sobotu 27. 4. 08:00 - končí v
 • Horní Dehtov, Dolní Dehtov, Třebihošť, Zvičina

dne 27.dubna 2019 bude proveden firmou Marius Pedersen svoz nebezpečných odpadů

Stanoviště:
HORNÍ DEHTOV bývalá váha08:00 - 08:25hod.
DOLNÍ DEHTOV rybník08:35- 09:00hod.
TŘEBIHOŠŤ u obecního úřadu09:10 - 09:35hod.
TŘEBIHOŠŤ u nádrže09:40 - 10:05hod.
ZVIČINA10:15 - 10:40hod.

Otvírání turistické sezóny na Zvičině

Otvírání turistické sezóny na Zvičině

publikováno 3. 5. 2019

 • začíná v sobotu 4. 5. 10:00 - končí v
 • Zvičina

〉program pro dětí
〉živá hudba
〉 občerstvení

〉prezentace regionálních produktu
〉zahájení výtvarné soutěže “Podzvičinsko očima dětí”

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitesltva obce Třebihošť

publikováno 12. 7. 2019

 • začíná ve středu 17. 7. 19:00 - končí v
 • motorest U Lípy

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebihošť, které se koná ve středu 17.7.2019, od 19:00hod. v motorestu U Lípy v Třebihošti

Zavírání letní turistické na Zvičině

Zavírání letní turistické na Zvičině

publikováno 1. 10. 2019

 • začíná v sobotu 12. 10. 11:00 - končí v
 • Zvičina

akce „ZAVÍRÁNÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ“ se pomalu

blíží, termín byl stanoven na SOBOTU 12. ŘÍJNA 2019. Letos bychom

Povinné očkování psů

Povinné očkování psů

publikováno 26. 5. 2020

 • začíná v pondělí 1. 6. 00:00 - končí v
 • Třebihošť

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb., §1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vztelině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků. majitel zaplatí 100,- za jednoho psa.

Akce zrušena

Akce zrušena

publikováno 16. 9. 2020

 • začíná v sobotu 10. 10. 11:00 - končí v
 • Zvičina


Povinné očkování psů proti vzteklině

Povinné očkování psů proti vzteklině

publikováno 17. 5. 2022

 • začíná v pondělí 30. 5. 16:00 - končí v

  Horní Dehtov              váha                    16:00 - 16:10

  Dolní Dehtov          býv. Hostinec         16.15 - 16:20

Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu

 • datum vyvěšení: 2. 7. 2018
 • datum svěšení: 18. 7. 2018

na silnici č. III/3008 v úseku Třebihošť od Lípy směr Zvičina a na silnicích č. III/28450, III/28448, dle grafického znázornění v příloze

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

 • datum vyvěšení: 21. 2. 2018
 • datum svěšení: 26. 3. 2018

k.ú. Zvičina

SPÚ - Rozhodnutí Zvičina

 • datum vyvěšení: 11. 9. 2017
 • datum svěšení: 27. 9. 2017

Rozhodnutí

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 6. 3. 2017
 • datum svěšení: 22. 3. 2017

prodej parcely v k.ú. Zvičina

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 6. 3. 2017
 • datum svěšení: 22. 3. 2017

pronájem p.č. 460 k.ú. Zvičina

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrál. operátu

 • datum vyvěšení: 16. 11. 2016
 • datum svěšení: 17. 12. 2016

v k.ú.Zvičina

situace - uzavírka Zvičina II.část

 • datum vyvěšení: 23. 9. 2016
 • datum svěšení: 6. 11. 2016

II. část uzavírka Zvičina

KN - oznámení 12.9.2016

 • datum vyvěšení: 12. 9. 2016
 • datum svěšení: 15. 10. 2016

dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Zvičina

Pozemkové úpravy v k.ú.Zvičina a k.ú. H.Dehtov

 • datum vyvěšení: 17. 5. 2016
 • datum svěšení: 16. 6. 2016

Nahlížení do návrhu komplexních pozemkových úprav od 17.5.2016-16.6.2016 na OÚ Třebihošť.

Oznámení katastrálního úřadu

 • datum vyvěšení: 16. 2. 2016
 • datum svěšení: 31. 10. 2016

obnova katastrálního operátu v k.ú. Zvičina

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 2. 11. 2015
 • datum svěšení: 18. 11. 2015

záměr prodej p.p.č. 477/1, v k.ú. Zvičina