Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Vyhledaný výraz prohledá stránky, články, události, fotogalerie, štítky u aktuality. Pro přesnější hledání můžete hledání omezit podle kategorie hledání.

Nalezeno: 102 výsledků

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 15.08.2022
 • datum svěšení: 31.08.2022

Směna pozemků v k.ú. Zvičina

Povinné očkování psů proti vzteklině

Povinné očkování psů proti vzteklině

aktualizace události: 17. 5. 2022

 • začíná v pondělí 30.5. 16:00 - končí v

  Horní Dehtov              váha                    16:00 - 16:10

  Dolní Dehtov          býv. Hostinec         16.15 - 16:20

Další památky

Borufkova kaple

Asi v roce 1820 prodali někteří třebihošťší hospodáři zvičinskému rychtáři Franzi Scharm padesát jiter pozemků. Ten pozemky rozdělil a prodal, Němci si je nechali překatastrovat a vzniklo tam 6 nových chalup, osada nazývána Zadní Zvičina. V chalupě čp. 61, té nejbližší k Třebihošti se usadil rod Borufků, který pocházel z Úhlejova. Poblíž chalupy byla roku 1833 nákladem Ignáce Borufky postavena malá kaplička. V roce 1990 byla kaplička v rámci česko – německé spolupráce opravena.

Dotazník Zvičina
Dotazník Zvičina

aktualizace článku: 15. 6. 2021

Spolek Podkrkonoší žije, z.s.  realizuje projekt "Oživení vrchu Zvičina"  v rámci projektu provádějí dotazníkové šetření:

Oznámení

 • datum vyvěšení: 27.07.2021
 • datum svěšení: 12.08.2021

o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - katastrální území Zvičina

Zvičina 12.6.2021
Zvičina 12.6.2021

aktualizace článku: 2. 6. 2021

Festival regionálních produktů

Charakteristika obce

Obec Třebihošť je sídlem venkovského charakteru s převážně podélným uspořádáním, kombinovaným s centrálním založením některých částí obce, odpovídající historickému vývoji jednotlivých částí území, v mírně teplém klimatu ve výškovém pásmu s relativně vyšší hustotou zastavění v centrálních částech obce a s rozptýlenou zástavbou v periferních polohách a odloučených částech obce.

Doprava

Řešené území je dopravně navázáno silnicí II/300 na Dvůr králové nad Labem ze které se rozvětvuje síť komunikací III. třídy dopravně obsluhující jižní část řešeného území obce (kú. Třebihošť a kú. Horní Dehtov)

Historie

Vznik a historie obce Třebihošť

Vznik názvů vesnic není bezpečně znám, dle dohadů lze odvodit název Zvičina od slovanského boha světla Zviči, název Třebihošt pak od Treby Host (tříbená houšť, mýcený les).

Kniha ZVIČINA
Kniha ZVIČINA

aktualizace článku: 11. 10. 2020

Od listopadu 2020 bude v prodeji dlouho očekávaná kniha ZVIČINA.

Akce zrušena

Akce zrušena

aktualizace události: 16. 9. 2020

 • začíná v sobotu 10.10. 11:00 - končí v
 • Zvičina


Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

 • datum vyvěšení: 02.09.2020
 • datum svěšení: 18.09.2020

k.ú. Zvičina

Oznámení o záhájení obnovy kat. op. novým mapováním

 • datum vyvěšení: 02.09.2020
 • datum svěšení: 18.09.2020

k.ú. Zvičina

Oznámení o obnově kat. operátu v k.ú. Zvičina

 • datum vyvěšení: 24.07.2020
 • datum svěšení: 11.08.2020

Obec

Krátce o obci Třebihošť

Obec Třebihošť se nachází 11 km od Dvora Králové na úpatí jižního svahu Zvičinského hřbetu. Obec sestává z Třebihoště, Horního a Dolního Dehtova a osady Zvičina.

Charakteristika obce

Obec Třebihošť je sídlem venkovského charakteru s převážně podélným uspořádáním, kombinovaným s centrálním založením některých částí obce, odpovídající historickému vývoji jednotlivých částí území, v mírně teplém klimatu ve výškovém pásmu s relativně vyšší hustotou zastavění v centrálních částech obce a s rozptýlenou zástavbou v periferních polohách a odloučených částech obce.

Obecní lesy

Obecní lesy Třebihošť 

Obce Třebihošť a  Horní Dehtov historicky vlastnily jen poměrně malé výměry obecních lesů.  Ty činily u Třebihoště 8,11ha a u Horního Dehtova 4,71ha.V roce 1946 přibyly další pozemky, a to z přídělů  v katastru obce Zvičina. Příděly obsahovaly jak lesní půdu, tak i půdu zemědělskou. V letech 1946 až 1953 byla část zemědělských pozemků zalesněna. V roce 1953 byly lesy obcí zestátněny. V tomto roce proběhlo ještě další zalesnění zemědělské půdy.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo, bytová zástavba

Populační vývoj obyvatelstva v obci Třebihošť odpovídá všeobecnému trendu pozvolného úbytku obyvatelstva na venkově. K 1.1.2019 má Třebihošť společně se sloučenými obcemi 453 obyvatel.

Historie

Vznik a historie obce Třebihošť

Vznik názvů vesnic není bezpečně znám, dle dohadů lze odvodit název Zvičina od slovanského boha světla Zviči, název Třebihošt pak od Treby Host (tříbená houšť, mýcený les).

Historické události

Vznik a historie obce Třebihošť

Vznik názvů vesnic není bezpečně znám, dle dohadů lze odvodit název Zvičina od slovanského boha světla Zviči, název Třebihošt pak od Treby Host (tříbená houšť, mýcený les).

Doprava

Řešené území je dopravně navázáno silnicí II/300 na Dvůr králové nad Labem ze které se rozvětvuje síť komunikací III. třídy dopravně obsluhující jižní část řešeného území obce (kú. Třebihošť a kú. Horní Dehtov)

Další památky

Borufkova kaple

Asi v roce 1820 prodali někteří třebihošťší hospodáři zvičinskému rychtáři Franzi Scharm padesát jiter pozemků. Ten pozemky rozdělil a prodal, Němci si je nechali překatastrovat a vzniklo tam 6 nových chalup, osada nazývána Zadní Zvičina. V chalupě čp. 61, té nejbližší k Třebihošti se usadil rod Borufků, který pocházel z Úhlejova. Poblíž chalupy byla roku 1833 nákladem Ignáce Borufky postavena malá kaplička. V roce 1990 byla kaplička v rámci česko – německé spolupráce opravena.

Povinné očkování psů

aktualizace článku: 18. 5. 2018

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb. § 4 odst. 1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků, majitelé zaplatí 100,-Kč za jednoho psa. Očkuje MVDr. Ivo Chrobok.

ODSTÁVKA ELEKTŘINY

aktualizace článku: 29. 5. 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Povinné očkování psů

aktualizace článku: 18. 5. 2017

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb. § 4 odst. 1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků, majitelé zaplatí 100,-Kč za jednoho psa. Očkuje MVDr. Ivo Chrobok.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

aktualizace článku: 25. 4. 2017

dne 6.5.2017 bude proveden firmou Marius Pedersen svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečného odpadu

aktualizace článku: 13. 4. 2015

Stanoviště:
Horní Dehtov- bývalá váha 8.00 - 8.25
Dolní Dehtov - rybník 8.35 - 9.00
Třebihošť - u OU 9.10 - 9.35
Třebihošť - u nádrže 9.40 - 10.05
Zvičina 10.15 - 10.40

OČKOVÁNÍ PSŮ

aktualizace článku: 28. 5. 2014

Horní Dehtov-váha - 16.50 - 17.05

Dolní Dehtov - hostinec - 17.10 - 17.20

Svoz velkoobjemného odpadu

Svoz velkoobjemného odpadu

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v sobotu 27.4. 08:00 - končí v
 • Dolní Dehtov, Horní Dehtov, Třebihošť, Zvičina

OÚ v Třebihošti zajistí přistavení vleků na odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic - v sobotu 27. 4. 2019

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

aktualizace události: 2. 5. 2019

 • začíná v sobotu 27.4. 08:00 - končí v
 • Horní Dehtov, Dolní Dehtov, Třebihošť, Zvičina

dne 27.dubna 2019 bude proveden firmou Marius Pedersen svoz nebezpečných odpadů

Stanoviště:
HORNÍ DEHTOV bývalá váha08:00 - 08:25hod.
DOLNÍ DEHTOV rybník08:35- 09:00hod.
TŘEBIHOŠŤ u obecního úřadu09:10 - 09:35hod.
TŘEBIHOŠŤ u nádrže09:40 - 10:05hod.
ZVIČINA10:15 - 10:40hod.

Otvírání turistické sezóny na Zvičině

Otvírání turistické sezóny na Zvičině

aktualizace události: 3. 5. 2019

 • začíná v sobotu 4.5. 10:00 - končí v
 • Zvičina

〉program pro dětí
〉živá hudba
〉 občerstvení

〉prezentace regionálních produktu
〉zahájení výtvarné soutěže “Podzvičinsko očima dětí”

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitesltva obce Třebihošť

aktualizace události: 12. 7. 2019

 • začíná ve středu 17.7. 19:00 - končí v
 • motorest U Lípy

Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebihošť, které se koná ve středu 17.7.2019, od 19:00hod. v motorestu U Lípy v Třebihošti

Zavírání letní turistické na Zvičině

Zavírání letní turistické na Zvičině

aktualizace události: 1. 10. 2019

 • začíná v sobotu 12.10. 11:00 - končí v
 • Zvičina

akce „ZAVÍRÁNÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA ZVIČINĚ“ se pomalu

blíží, termín byl stanoven na SOBOTU 12. ŘÍJNA 2019. Letos bychom

Povinné očkování psů

Povinné očkování psů

aktualizace události: 26. 5. 2020

 • začíná v pondělí 1.6. 00:00 - končí v
 • Třebihošť

Dle zákona o veterinární péči č. 166/99 Sb., §1 písmene f, bude i v letošním roce provedeno povinné očkování psů proti vztelině, kteří jsou starší 3 měsíců. Očkování není hrazeno ze státních prostředků. majitel zaplatí 100,- za jednoho psa.

Akce zrušena

Akce zrušena

aktualizace události: 16. 9. 2020

 • začíná v sobotu 10.10. 11:00 - končí v
 • Zvičina


Povinné očkování psů proti vzteklině

Povinné očkování psů proti vzteklině

aktualizace události: 17. 5. 2022

 • začíná v pondělí 30.5. 16:00 - končí v

  Horní Dehtov              váha                    16:00 - 16:10

  Dolní Dehtov          býv. Hostinec         16.15 - 16:20

Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu

 • datum vyvěšení: 02.07.2018
 • datum svěšení: 18.07.2018

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

 • datum vyvěšení: 21.02.2018
 • datum svěšení: 26.03.2018
k.ú. Zvičina

Rozhodnutí SPÚ Zvičina

 • datum vyvěšení: 02.02.2018
 • datum svěšení: 19.02.2018
SPÚ Zvičina

SPÚ - Rozhodnutí Zvičina

 • datum vyvěšení: 11.09.2017
 • datum svěšení: 27.09.2017
Rozhodnutí

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 06.03.2017
 • datum svěšení: 22.03.2017
prodej parcely v k.ú. Zvičina

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 06.03.2017
 • datum svěšení: 22.03.2017
pronájem p.č. 460 k.ú. Zvičina

Záměr obce o prodeji

 • datum vyvěšení: 02.12.2016
 • datum svěšení: 20.12.2016
p. č. 13/27 k. ú. Zvičina

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrál. operátu

 • datum vyvěšení: 16.11.2016
 • datum svěšení: 17.12.2016
v k.ú.Zvičina

Rozhodnutí o povolení uzavírky Zvičina

 • datum vyvěšení: 23.09.2016
 • datum svěšení: 06.11.2016
Zvičina

Situace k uzavírce Zvičina

 • datum vyvěšení: 23.09.2016
 • datum svěšení: 06.11.2016
objížďka

situace - uzavírka Zvičina II.část

 • datum vyvěšení: 23.09.2016
 • datum svěšení: 06.11.2016
II. část uzavírka Zvičina

Rozhodnutí o povolení uzavírky

 • datum vyvěšení: 21.09.2016
 • datum svěšení: 30.10.2016
uzavírka silnice Zvičina

Situace k uzavírce Zvičina

 • datum vyvěšení: 21.09.2016
 • datum svěšení: 30.10.2016
Objížďka Zvičina

KN - oznámení 12.9.2016

 • datum vyvěšení: 12.09.2016
 • datum svěšení: 15.10.2016
dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Zvičina

Veřejná vyhláška - uzavírka Zvičina

 • datum vyvěšení: 31.08.2016
 • datum svěšení: 07.11.2016
přechodná úprava provozu

Pozemkové úpravy v k.ú.Zvičina a k.ú. H.Dehtov

 • datum vyvěšení: 17.05.2016
 • datum svěšení: 16.06.2016

Záměr obce - prodej pozemků

 • datum vyvěšení: 22.02.2016
 • datum svěšení: 09.03.2016
k.ú. Zvičina

Oznámení katastrálního úřadu

 • datum vyvěšení: 16.02.2016
 • datum svěšení: 31.10.2016
obnova katastrálního operátu v k.ú. Zvičina

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 02.11.2015
 • datum svěšení: 18.11.2015
záměr prodej p.p.č. 477/1, v k.ú. Zvičina

Záměr obce

 • datum vyvěšení: 04.05.2015
 • datum svěšení: 20.05.2015
směna pozemků v k.ú. Zvičina