Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Chodníky v obci

obrázek nenalezen
  • 660

Obec Třebihošť připravuje projektovou dokumentaci, která bude řešit výstavbu chodníku. Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků a výstavbu nových chodníků, rekonstrukci stávajících zastávek , doplnění odvodňovacích prvků komunikace a chodníků, výstavbu veřejného osvětlení v obci a terenní úpravy.

V současné době stávající chodníky neodpovídají standardům pro hlavní pěší trasu v obcích. Vzhledem k absenci bezbariérových prvků jsou chodníky obtížněji schůdné hlavně osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jelikož se jedná o páteřní komunikaci, je zde intenzita pohybu osob- včetně osob s s omezenou schopností pohybu a orientace vyšší, převážně v ranních a odpoledních hodinách.Pro chodce je velmi nebezpečný pohyb v místech bez chodníku. Plánovaným cílem je vytvoření bezpečně souvislé bezbariérové pěšítrasy v celé délce obce , zajištění bezpečnosti dětí při cestě na autobus do ZŠ, umožnění samostatného pohybu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace , zvýšení celkové bezpečnosti dopravy v obci a dosažení bezpečných podmínek pro pohyb dětí.

Doufáme,že tuto náročnou akci se nám podaří realizovat v co nejkratším období 2016 - 2018 a vzhledem k finanční náročnosti bude třeba využít všech dotačníchmožností.

(publikováno dne: 25.04.2016)