string(17) "/obec/uzemni-plan" string(14) "/www/index.php" string(14) "/www/index.php"

Územní plán

V letošním roce obec zažádala o dvě dotace na pořízení nového územního plánu. Na pořízení územního plánu jsme již vybrali dodavatele, a to firmu Regio projektový ateliér s r.o. za cenu 411.400 Kč s DPH.  Od Královéhradeckého kraje jsme na projektu obdrželi dotaci ve výši 101.600 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj jsme požádali o dotaci ve výši 309 760 Kč. O této dotaci ministerstvo rozhodne do konce června.  Předpokládaný  začátek realizace nového územního plánu  je nejdříve od  července 2019.


Platný územní plán obce Třebihošť - Změna č.1

  579769-hlv.pdf


aktualizováno: 14. 8. 2019 11:29, Martin Stránský