Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Územní plán

V letech 2018-2019 obec zažádala o dvě dotace na pořízení nového územního plánu. Na pořízení územního plánu jsme již vybrali dodavatele, a to firmu Regio projektový ateliér s r.o. za cenu 411.400 Kč s DPH.  Od Královéhradeckého kraje jsme na projektu obdrželi dotaci ve výši 101.600 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj jsme požádali o dotaci ve výši 309 760 Kč. O této dotaci ministerstvo rozhodne do konce června.  Předpokládaný  začátek realizace nového územního plánu  je nejdříve od  července 2019.

Realizováno za finanční podpory

Aktualizace z března 2022

Územní plán obce Třebihošť byl schválen zastupitelstvem obce Třebihošť dne 12.1.2022, účinnosti nabyl 3.2.2022. Projekt byl úspěšně realizován. Dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 101.600 Kč i dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 309 760 Kč byly vyúčtovány.

Všechny přílohy územního plánu naleznete tady:

publikováno: 9. 3. 2022 07:09, Iva Gracíková