Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Český svaz žen

Český svaz žen z.s. je nevládní ženskou organizací s velmi početnou členskou základnou, která působí převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Kromě tohoto webu také provozuje blog www.rovnesance.cz

Český svaz žen oslavil v roce 2017 50. výročí od svého založení. Naše organizace, která má v současné době 48 členek, si také toto výročí některými akcemi připomněla. Na podzim se konal v Praze sjezd Českého svazu žen, na kterém byly zvoleny na další pětileté období orgány svazu. Předsedkyně naší ZO Eva Bláhová je členkou Ústředního shromáždění a je také předsedkyní Okresní rady žen v Trutnově.

Práci organizace řídí sedmičlenná rada žen ve složení:

Předsedkyně: Eva Bláhová

Místopředsedkyně: Markéta Jaklová

Hospodářka: Jana Hlavatá

Členky: Petra Fofová, Jitka Peterová, Jaroslava Sulcová, Vendula Grohová

Revizorka: Eva Křečková

Činnost organizace

Naše činnost je bohatá, skoro každý měsíc pořádáme pro své členky, pro děti ale také pro ostatní občany různé akce. V letošním roce jsme měli již 19. společenský ples, pravidelně pořádáme pro děti Dětský karneval - letos to bude v pořadí 42.

Členkami jsou oblíbené vycházky za zdravím, které se konají 2x ročně. Pro děti dále pořádáme Loučení s prázdninami, rozsvěcení vánočního stromu, mikulášskou besídku s nadílkou. U příležitosti Svátku matek a Dne rodiny vždy v květnu pořádáme pro ženy našich obcí přátelské setkání s kulturním vystoupením, občerstvením a květinovým dárkem.

Nezapomínáme ani na naše seniory a tak pro ně ke dni seniorů pořádáme kulturní program. Naše členky, ale i ostatní občané nezapomínají na potřebné spoluobčany a tak 2x ročně organizujeme sbírku pro Diakonii Broumov. V roce 2017 se sebralo 92 pytlů a krabic ošacení, obuvi, hraček atd Organizujeme také divadelní představení, kdy k vystoupení zveme amatérské divadelní soubory z okolí. Oblíbené jsou také adventní výlety po památkách a výstavách a také adventní koncerty v kapli.

Dříve byla skoro v každé vesnici organizace svazu žen, dnes nás je v okrese už jen 5. Jsme rády, že o tuto činnost mají u nás ženy zájem a bylo by dobré, aby tomu bylo tak i nadále. K tomu nám velmi pomáhá Obecní úřad, který naše některé akce finančně podporuje.

Za to mu patří velké poděkování.

publikováno: 22. 5. 2019 10:59, Markéta Tomešová