Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Český svaz žen

Český svaz žen z.s. je nevládní ženskou organizací s velmi početnou členskou základnou, která působí převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Kromě tohoto webu také provozuje blog www.rovnesance.cz

Český svaz žen oslavil v roce 2017 50. výročí od svého založení. Naše organizace, která má v současné době 48 členek, si také toto výročí některými akcemi připomněla. Na podzim se konal v Praze sjezd Českého svazu žen, na kterém byly zvoleny na další pětileté období orgány svazu. Předsedkyně naší ZO Eva Bláhová je členkou Ústředního shromáždění a je také předsedkyní Okresní rady žen v Trutnově.

Práci organizace řídí sedmičlenná rada žen ve složení:

Předsedkyně: Eva Bláhová

Místopředsedkyně: Markéta Jaklová

Hospodářka: Jana Hlavatá

Členky: Petra Fofová, Jitka Peterová, Jaroslava Sulcová, Vendula Grohová

Revizorka: Eva Křečková

Činnost organizace

Naše činnost je bohatá, skoro každý měsíc pořádáme pro své členky, pro děti ale také pro ostatní občany různé akce. V letošním roce jsme měli již 19. společenský ples, pravidelně pořádáme pro děti Dětský karneval - letos to bude v pořadí 42.

Členkami jsou oblíbené vycházky za zdravím, které se konají 2x ročně. Pro děti dále pořádáme Loučení s prázdninami, rozsvěcení vánočního stromu, mikulášskou besídku s nadílkou. U příležitosti Svátku matek a Dne rodiny vždy v květnu pořádáme pro ženy našich obcí přátelské setkání s kulturním vystoupením, občerstvením a květinovým dárkem.

Nezapomínáme ani na naše seniory a tak pro ně ke dni seniorů pořádáme kulturní program. Naše členky, ale i ostatní občané nezapomínají na potřebné spoluobčany a tak 2x ročně organizujeme sbírku pro Diakonii Broumov. V roce 2017 se sebralo 92 pytlů a krabic ošacení, obuvi, hraček atd Organizujeme také divadelní představení, kdy k vystoupení zveme amatérské divadelní soubory z okolí. Oblíbené jsou také adventní výlety po památkách a výstavách a také adventní koncerty v kapli.

Dříve byla skoro v každé vesnici organizace svazu žen, dnes nás je v okrese už jen 5. Jsme rády, že o tuto činnost mají u nás ženy zájem a bylo by dobré, aby tomu bylo tak i nadále. K tomu nám velmi pomáhá Obecní úřad, který naše některé akce finančně podporuje.

Za to mu patří velké poděkování.

aktualizováno: 22. 5. 2019 10:59, Markéta Tomešová