Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

MAS Podchlumí

V současné době má MAS 36 členů - 78 % soukromý sektor, 22 % veřejný sektor. Zájmové skupiny jsou tvořeny členy MAS a jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Skupiny byly vytvořeny rozdělením aktivit strategie do dílčích celků tak, aby všechny aktivity a opatření spadaly do jedné zájmové skupiny. Tímto způsobem byly stanoveny následující zájmové skupiny:

1) Infrastruktura a životní prostředí,
2) Spolupráce a efektivní samospráva,
3) Cestovní ruch, kultura a historické dědictví,
4) Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity,
5) Sociální a zdravotní oblast,
6) Podnikání, zemědělství a venkov.

Každý člen MAS přísluší k jedné zájmové skupině, přičemž žádná zájmová skupina nesmí mít vyšší než 49% podíl na rozhodování. Příslušnost k zájmové skupině je dle převažující činnosti člena.

publikováno: 27. 4. 2019 21:41, Martin Stránský