Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

MAS Podchlumí

V současné době má MAS 36 členů - 78 % soukromý sektor, 22 % veřejný sektor. Zájmové skupiny jsou tvořeny členy MAS a jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Skupiny byly vytvořeny rozdělením aktivit strategie do dílčích celků tak, aby všechny aktivity a opatření spadaly do jedné zájmové skupiny. Tímto způsobem byly stanoveny následující zájmové skupiny:

1) Infrastruktura a životní prostředí,
2) Spolupráce a efektivní samospráva,
3) Cestovní ruch, kultura a historické dědictví,
4) Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity,
5) Sociální a zdravotní oblast,
6) Podnikání, zemědělství a venkov.

Každý člen MAS přísluší k jedné zájmové skupině, přičemž žádná zájmová skupina nesmí mít vyšší než 49% podíl na rozhodování. Příslušnost k zájmové skupině je dle převažující činnosti člena.

aktualizováno: 27. 4. 2019 21:41, Martin Stránský