Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Umění a památky

Umění

František Šorm - akademický sochař a malíř

Galerie akad. sochaře a malíř Františka Šorma. Šormův statek, čp. 5, Dolní Dehtov u Dvora Králové n. L. Stálá expozice akademického sochaře a malíře Františka Šorma byla otevřena 27. května 2006 v Dolním Dehtově. Návštěva je možná celoročně všechny dny v týdnu (zvonek u brány), nebo po dohodě na telefonu 732 531 555 nebo 732 619 331.
e-mail: josefsorm@seznam.cz, www.galeriedolnidehtov.ic.cz

František Šorm se narodil 4.9.1909 v Třebihošti v okrese Trutnov. Po skončení obecné školy ve svém rodišti navštěvoval nižší reálné gymnasium ve Dvoře Králové nad Labem. V letech 1927-1931 studoval na Vyšší průmyslové škole sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší. Od roku 1931 až do roku 1937 navštěvoval Akademii výtvarných umění v Praze, speciálku profesora Bohumila Kafky. Ve třetím roce studia získal čestné uznání, později cenu za výborný prospěch. Ve speciálu se věnoval volné tvorbě.

Ve své umělecké práci usiloval o svůj vlastní výraz a již na Akademii ho zaujalo lidské utrpení. Vytvořil „TBC“, v nadživotní velikosti, „Muka Tantalova“ a „Delirium“. Delirium je majetkem Galerie plastik města Hořic v Podkrkonoší a je vystaveno v zahradě hořické sochařsko-kamenické školy.

Po studiu na Akademii onemocněl tuberkulosou a byl dvakrát operován. Snad tím v podvědomí vytvořil díla hraničící s patologickými zjevy. Vytvořil „Umučení svatého Šebestiána“, nadživotní sochu „Svržený Titan“ a sochu „Selská madona“. S těmito pracemi vyhrál stipendium francouzské vlády na roční studium do Paříže. Vzhledem k okupaci ČSR mohl odjet do Paříže až po skončení druhé světové války v roce 1945. V Paříži studoval na École nationale supérieure des beaux-arts u profesora Marsella Gimonda.Po celou dobu okupace i po návratu z Paříže se věnoval činnosti sochařské a později i malířské.

Vytvořil řadu plastik, hlavně portrétů a mezi jiným i cyklus reliéfů ke „Kytici“ Karla Jaromíra Erbena. Zúčastňoval se veřejných výstav a soutěží. Namaloval též mnoho obrazů, zvláště různých pohledů na Prahu, zátiší a krajin z okolí svého rodného kraje. Zemřel po těžké chorobě 8.3. 1965 v Praze

Koncerty ve stodole. Šormova galerie v Dolním Dehtově. 
Ve stodole z roku 1903, která je dnes již zcela upravena pro další část stálé expozice díla akad. sochaře a malíře Františka Šorma, je připraveno 100 stálých míst pro sedící posluchače koncertů. Připravované koncerty na http://www.galeriedolnidehtov.ic.cz/koncerty.php 

Betlémáři

Je potěšitelné , že i Třebihošť má svůj betlém. Vyřezal ho pro místní kapličku kostelník pan František Voňka. Žil v letech 1880-1964. Se svojí rodinou bydlel v dřevěné chaloupce čp.35 hned vedle kapličky(v původním stavu,s pěkně vyřezávanou lomenicí ji zde vidíme dodnes). Betlém se skládá z 60 kusů figurek, chléva s jesličkami a městečka v pozadí. K jesličkám přicházejí pastýři se svými ovečkami, klanějí se před nimi tři králové a přinášejí dary. Babička s nůší na zádech nese husu, hospodář veze na trakaři pytel mouky, hospodyně pospíchá s vánočkou,myslivec nese zastřeleného bažanta,kolem pobíhají tři psi. Nad střechou chléva se vznáší anděl. Celý betlém je dílem lidového řezbáře a svědčí o vzácném talentu a pracovitosti našich předků.

Je ještě potěšitelnější, že Třebihošť má své betlémy dva. O ten druhý se zasloužil pan Ladislav Voňka, který ho vyřezal a sestavil v roce 2004 a tím byla jeho záliba na světě. V čp.87 (u doleního koupaliště)v stylové chalupě na romantickém místě v podkroví se v současné době ukrývá sbírka betlémů. Můžete si zde prohlédnout patnáct velkých a zhruba dvacet menších betlémů i mnoho předmětů, které s nimi úzce souvisejí. Unikátní je velký třebihošťský betlém s pohybujícími se figurkami. Betlémská kulisa je osázena padesátičtyřmi figurkami do dvanácticentimetrů vysokých.

František Voňka

Děj se odehrává v podhradí. Nechybějí Tři králové se svými dary. Uvidíte jak pastýři pospíchají do Betléma se stádem oveček. Ve chlévě odpočívá Marie s Josefem a v jesličkách na seně spí děťátko. Z města spěchají další, kteří se chtějí poklonit Ježíškovi. Délka celého betlému je dvěstěosmdesát centimetrů, hloubka padesátčtyři centimetrů a výška dosahuje devadesátidvou centimetrů. Prostor vyplňuje šestnáct budov s průčelím, kostelem zdí a branou, skály a na osmdesátpět stromů. Betlém je osvětlen a má pohyblivou část. Je v přírodní barvě dřeva. I jeho druhý vystavovaný betlém v menším provedení je vyřezán z lipového dřeva. Věnoval ho své paní k šedesátým narozeninám.

Další sestavené betlémy jsou od známých autorů jako je Lada, Aleš, Haldová, Procházka, Knapovský, Landman, Pražáková,Š kopek, Bačák, Horálková a mnoho dalších známých i neznámých autorů.

publikováno: 13. 2. 2021 22:01, Jan Stránský