string(15) "/urad/formulare" string(14) "/www/index.php" string(14) "/www/index.php"

Formuláře

Vzory a formuláře pro stavební uřad je možno získat na stránkách MINISTARSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.

Žádost o poskytnutí informace

Formulář žádosti o poskytnutí informace.

Územní souhlas

Formulář o oznámení záměru v území a k vydání územního souhlasu.

Rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

Dělení a zcelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků.

Změna využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.

Povolení ke kácení dřevin

Formulář k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

aktualizováno: 15. 5. 2019 07:10, Martin Stránský