Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Dělení a zcelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků.

Podle ustanovení § 86 ve spojení s § 82 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 

Podání formuláře na Městský úřad Dvůr Králové zajistí rozdělení pozemků, případně změnu kultur pozemků. Přílohou je Geometrický plán, kde je rozdělení parcel zakresleno.