Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Dobrovolní hasiči

Sbor dobrovolných hasičů byl v Třebihošti založen z podnětu pana učitele Skalického v roce 1891. Registrace v župních orgánech a vlastní činnost sboru byla započata na začátku roku 1892.

Během svého dlouholetého působení byl Sbor dobrovolných hasičů nositelem kulturního a společenského života v naší obci. Byly pravidelně pořádány hasičské plesy, ukázky hasičských cvičení a soutěže v hasičských dovednostech. Zároveň byl sbor připraven pomoci občanům při zdolávání požárů a likvidaci následků ostatních živelných pohrom.

Při sloučení obcí Třebihošť a Dehtov pod jeden Obecní úřad byly sloučeny i hasičské sbory a vznikl tak Sbor dobrovolných hasičů Třebihoště a Dehtova. Sbor má v součastné době 82 členů. Činnost sboru navazuje na dlouholeté tradice a je díky aktivnímu kolektivu mladých lidí velmi bohatá.

Sbor již několik let pravidelně pracuje s dětmi v kolektivu mladých hasičů. Děti se zúčastňují různých soutěží v našem okrese a dosahují velmi dobrých výsledků. Ve sboru také velmi dobře pracuje soutěžní družstvo mužů a žen. Obě družstva získávají na soutěžích v požárním sportu za přední umístění sportovní trofeje, které jsou vystaveny v místním motorestu.

Vlastní soutěž o putovní pohár

Sbor pořádá i vlastní soutěž v požárním útoku o putovní pohár obce Třebihošť. Soutěže se zúčastňují družstva mužů, žen i dětí i z okolních okresů. Členové sboru i dobře pečují o svěřenou techniku, která není zrovna nejmladší. Požární vozidlo Tatra 805, které bylo vyrobeno před více než 50 lety je stále udržováno ve výborném stavu a je opravdu velmi málo míst, kam by nedokázalo dojet. Tak jako i v minulosti i dnes je sbor plně připraven zasáhnout při požárech a živelních pohromách kde spolupracuje se záchranným sborem ve Dvoře Králové n.L.

aktualizováno: 14. 8. 2019 11:28, Martin Stránský

Novinky z Hasičů

soutěž O pohár starostky obce a 130. výročí založení sboru SDH Třebihoště a Dehtova

aktualizace události: 14. 7. 2021,

  • začíná v - končí v
  • Volnočasové centrum

Program:
8.00 - 9.00 Příjezd družstev a registrace
8.45 - 9.15 Přejezd a řazení slavnostního průvodu
9.15 - 9.45 Slavnostní průvod s dechovkou a průjezd techniky obcí
10.30 Zahájení soutěží
16.30 Vyhodnocení výsledků a předání cen
18.30 Zahájení večerního programu
18.45 - 21.00 Vystoupení rockové kapely Vesmix
21.15 - 24.00 Vystoupení skupiny VAŤÁK
24.00 Slavnostní ohňostroj - ukončení oslav
Po celý den bohatý výběr občerstvení.
V průběhu soutěží bude probíhat výstava a ukázky historické i současné hasičské techniky.
Prosíme o respektování platných hygienických opatření v souvislosti s nákazou Covid 19.

Pouť v Třebihošti

aktualizace události: 24. 7. 2020,

  • začíná v - končí v
  • parkoviště u motorestu