Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Památky let minulých

Smírčí kříže v okolí

0194 Horní Dehtov (Dokoupil 29)

Řecký kříž z pískovce, má hrany obroušeny erozí a uprostřed ramen je letopočet A 1781. Rozměry: 71 x 92 x 14 cm.

V místě přišla o život pádem z vozu (také je uváděno pádem ze stromu) v roce 1781 Anna Jáklová.

Kříž stojí v katastru obce Horní Dehtov asi 35 metrů vpravo od silnice do Bílé Třemešné, v zahradě domu čp. 8.

0294 Třebihošť (Dokoupil 30)

Kamenný kříž zajímavý silným zúžením všech ramen s motivem šikmo položeného hrotu kopí či dýky. Již před rokem 1895 vyvrácený kříž ležel v lesním porostu u tzv. císařské cesty.

Dnes je zasazen asi 25 metrů od cesty na Zvičinu. Rozměry: 116 x 58 x 25 cm.

Kronikář Josef Petera o kříži zapsal:
„Ve vrchnostenském lese na Perných, téměř uprostřed před Perenskou cestou jest kříž a na něm vytesán jakýsi vražedný nástroj, dýka neb nůž. Můj otec vypravoval co bývalý hajný, že se zde vražda stala, kdo a od koho se stala neuměl povědět, padá tato událost do většího stáří“.

Třebihošť (Dokoupil 31)

Pískovcový kříž je podobný předešlému, ozdoben znakem sekery, kříže a ratolesti či větvičky. Rozměry: 95 x 62 x 20 cm. Ja zasazen jako památník na místě, kde při kácení stromů přišel o život rolník z Třebihoště.

Stojí asi 250 metrů severovýchodně od předešlého kříže, v roce 1895 byl rovněž vyvrácený. Dnes je opět zasazen u hranic katastru mezi obcemi Třebihošť a Horní Dehtov, které jsou vyznačeny mezníky s vysekaným K 1798 a P 1825.

0185 Třebihošť (Dokoupil 32)

Pískovcový kříž tvaru trojlístku. Je na něm vysekán nápis: 1720 / WILIM MIKSS / SPAD Z HRVSKI / VSIN / L PA / VIN / TV.

Poslední čtyři řádky na noze jsou málo čitelné. Rozměry: 81 x 78 x 22 cm. Kříž stojí v rohu lesa u Šormovy louky na Pernejch.

Kronikář Josef Petera o kříži zapsal:
„Na palouku při živnosti druhdy čd. 48 nyní na 3 díly rozdělené čd. 48, čd. 102 a část bez čísla - nachází se na Perných nad hlubokou roklí kříž a na něm nápis: Wilím Mikš spad z hrušky, usnul L. Panie tu. Roku 1720 skutečně rodina Mikšů byla majitelem živnosti čd. 48, avšak žádný z nich neužíval křtícího jména zde na kříži užívaného, pročež zde zemřelý nebyl majitelem té živnosti, nepochybně syn z této živnosti, což by Lanžovská kronika dokázala“.

V indexu k lanžovské knize zemřelých je zápis o úmrtí :
Jméno zemřelého: Mikš Vilím, úmrtí 19. září 1720, k nalezení v matriceB na stránce 365, osada Třebihošť.

publikováno: 29. 4. 2021 23:25, OI admin

Novinky z Obce

Den obce

publikováno: 6. 6. 2024

  • Ivo Janeček
Čarodějnice 2024

publikováno: 10. 5. 2024

  • Ivo Janeček
Letecký den 2023

publikováno: 3. 9. 2023

  • Ivo Janeček