Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Památky let minulých

Smírčí kříže v okolí

0194 Horní Dehtov (Dokoupil 29)

Řecký kříž z pískovce, má hrany obroušeny erozí a uprostřed ramen je letopočet A 1781. Rozměry: 71 x 92 x 14 cm.

V místě přišla o život pádem z vozu (také je uváděno pádem ze stromu) v roce 1781 Anna Jáklová.

Kříž stojí v katastru obce Horní Dehtov asi 35 metrů vpravo od silnice do Bílé Třemešné, v zahradě domu čp. 8.

0294 Třebihošť (Dokoupil 30)

Kamenný kříž zajímavý silným zúžením všech ramen s motivem šikmo položeného hrotu kopí či dýky. Již před rokem 1895 vyvrácený kříž ležel v lesním porostu u tzv. císařské cesty.

Dnes je zasazen asi 25 metrů od cesty na Zvičinu. Rozměry: 116 x 58 x 25 cm.

Kronikář Josef Petera o kříži zapsal:
„Ve vrchnostenském lese na Perných, téměř uprostřed před Perenskou cestou jest kříž a na něm vytesán jakýsi vražedný nástroj, dýka neb nůž. Můj otec vypravoval co bývalý hajný, že se zde vražda stala, kdo a od koho se stala neuměl povědět, padá tato událost do většího stáří“.

Třebihošť (Dokoupil 31)

Pískovcový kříž je podobný předešlému, ozdoben znakem sekery, kříže a ratolesti či větvičky. Rozměry: 95 x 62 x 20 cm. Ja zasazen jako památník na místě, kde při kácení stromů přišel o život rolník z Třebihoště.

Stojí asi 250 metrů severovýchodně od předešlého kříže, v roce 1895 byl rovněž vyvrácený. Dnes je opět zasazen u hranic katastru mezi obcemi Třebihošť a Horní Dehtov, které jsou vyznačeny mezníky s vysekaným K 1798 a P 1825.

0185 Třebihošť (Dokoupil 32)

Pískovcový kříž tvaru trojlístku. Je na něm vysekán nápis: 1720 / WILIM MIKSS / SPAD Z HRVSKI / VSIN / L PA / VIN / TV.

Poslední čtyři řádky na noze jsou málo čitelné. Rozměry: 81 x 78 x 22 cm. Kříž stojí v rohu lesa u Šormovy louky na Pernejch.

Kronikář Josef Petera o kříži zapsal:
„Na palouku při živnosti druhdy čd. 48 nyní na 3 díly rozdělené čd. 48, čd. 102 a část bez čísla - nachází se na Perných nad hlubokou roklí kříž a na něm nápis: Wilím Mikš spad z hrušky, usnul L. Panie tu. Roku 1720 skutečně rodina Mikšů byla majitelem živnosti čd. 48, avšak žádný z nich neužíval křtícího jména zde na kříži užívaného, pročež zde zemřelý nebyl majitelem té živnosti, nepochybně syn z této živnosti, což by Lanžovská kronika dokázala“.

V indexu k lanžovské knize zemřelých je zápis o úmrtí :
Jméno zemřelého: Mikš Vilím, úmrtí 19. září 1720, k nalezení v matriceB na stránce 365, osada Třebihošť.

aktualizováno: 29. 4. 2021 23:25, OI admin

Novinky z Obce

Kvalita vody z nového vrtu

aktualizace článku: 29. 11. 2021

  • Iva Gracíková
  • 168

Při posledním zasedání zastupitelstva jste se ptali, na kvalitu nového zdroje vody.

Čerti

aktualizace článku: 27. 11. 2021

  • Iva Gracíková
  • 112

Chcete pozvat čerty...

Hnojniště

aktualizace článku: 13. 9. 2021

  • Iva Gracíková
  • 186

Firma Karsit nás upozornila, že na hnojniště máme dovolené dávat trávu, nikoliv větve, které ničí rozmetací stroje. 

Letecký den 2021

aktualizace galerie: 1. 9. 2021

  • Ivo Janeček