Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Činnost sportovních družstev SDH v roce 2017

obrázek nenalezen
  • 765

Činnost sportovních družstev SDH vroce 2017

Sbor dobrovolných hasičů Třebihoště a Dehtova a zároveň i obec Třebihošť reprezentovala na hasičských soutěžích vuplynulém roce 4 sportovní družstva.

Družstvo mužů A startovalo celkem na 33 soutěžích. Soutěžní rok zahájili již 7. ledna 2017 na soutěži vobci Ráby, kde vmrazu, na sněhu a ledu obsadili 9 místo. Během roku se účastnili hasičských soutěží nejen vnašem okrese, ale i soutěží vostatních okresech našeho kraje. Vyzkoušeli si start i na opravdu velké soutěži, která se dá přirovnat kneoficiálnímu mistrovství Československa vpožárním útoku. Na soutěžích během roku získalo družstvo mužů A mimo jiné 2 dvanáctá místa, jedno místo jedenácté, 2 devátá místa, jedno šesté místo, jedno páté místo, 4 čtvrtá místa, 3 třetí místa, jedno druhé místo a celkem 12 prvních míst. Samozřejmě vyhrát soutěž je vynikající výsledek ale mnohem důležitější je vyhrát celý seriál soutěží.

Okresní sdružení hasičů vTrutnově již několik let vyhlašuje soutěž o pohár starosty okresního sdružení. Do tohoto poháru je zařazeno několik vybraných pohárových soutěží vrůzných místech okresu. Vloňském roce byla do poháru OSH zařazena i naše soutěž o pohár starosty obce Třebihošť. Družstva, která se chtějí dobře umístit vpoháru OSH musí mít účast na soutěžích vokrese a kdobru se počítá účast na okresním kole vpožárním sportu. Umístění družstev na jednotlivých soutěžích se za celou sezónu sčítají a podle celkového výsledku se určuje pořadí soutěžních družstev vpoháru starosty OSH. Soutěžní družstvo mužů A vpoháru starosty OSH okresu Trutnov vroce 2017 zvítězilo a zvítězilo i vroce 2016. Podobná soutěž probíhá i vokresu Jičín. Družstvo mužů A se zúčastnilo několika soutěží vokrese Jičín a pohár starosty OSH Jičín vroce 2017 vyhráli a vroce 2016 obsadili vtomto poháru třetí místo.

Družstvo mužů B se vroce 2017 zúčastnilo 20 soutěží. Na těchto soutěžích obsadilo toto družstvo 1 sedmé místo, 2 šestá místa, 6 čtvrtých míst, 4 třetí místa, 2 druhá místa a třikrát se jim podařilo na soutěži zvítězit. Družstvo mužů B startovalo i na soutěžích zařazených do poháru OSH Trutnov, kde společně sSDH Trutnov HSM obsadili dělené 4 – 5 místo.

Družstvo žen startovalo na sedmi soutěžích, kde obsadilo 1 páté místo, 4 třetí místa, 1 druhé místo a jednou na soutěži zvítězilo. Družstvo žen se zúčastnilo i soutěže o pohár starosty OSH Trutnov, kde vroce 2017 obsadili třetí místo.

Již několik let pracuje naše SDH skolektivem mladých hasičů. Družstvo mladších žáků se vroce 2017 zúčastnilo celkem devíti soutěží vpožárním útoku. Na těchto soutěžích obsadili naši mladí hasiči 2 pátá místa, 1 třetí místo a šestkrát se jim podařilo soutěž vyhrát. Dobré výsledky mladých hasičů na soutěžích jsou pro náš sbor velmi důležité. Děti, kteří dnes soutěží vkategoriích mladší, nebo starší žáci mohou vbudoucnu doplnit soutěžní družstva mužů a žen. Podle výsledků, kterých mladí hasiči dosahují se nemusíme bát, že nebudeme mít vbudoucnu kvalitní nástupce.

Výsledky, které naše soutěžní družstva dosahují jsou vykoupeny častým a pravidelným tréningem. Aby bylo možné dosáhnout včím dál větší konkurenci dobrých výsledků, tak nestačí jen tréning, ale je potřeba mít i odpovídající vybavení. Tak jako vkaždém sportu hraje materiálové vybavení soutěžních družstev velkou roli. Tak jako nemůže špičkový sjezdař jezdit na jasanových lyžích, tak nemůže soutěžní družstvo hasičů provádět útok skonopnými hadicemi a požární stříkačkou smalým výkonem. Vybavení pro požární sport je poměrně drahé a častými tréningy, které jsou nutné pro sehranost soutěžního družstva , dochází kjejich brzkému opotřebení. Členové soutěžních družstev svou prací a mnohdy i vlastními prostředky pomáhají udržovat soutěžní vybavení vprovozuschopném stavu. I přesto je nutné občas část vybavení obměnit.

Dosažené výsledky soutěžních družstev vroce 2017 by se nemohli uskutečnit bez podpory zastupitelstva obce Třebihošť a bez vydatné finanční pomoci obecního úřadu. Náš velký dík patří i všem sponzorům zřad podnikatelů vnaší obci. Věřte, že si vaší pomoci velmi vážíme a že se budeme i vroce 2018 snažit o to, abychom svými výsledky na soutěžích co nejlépe reprezentovali obec Třebihošť a náš Sbor dobrovolných hasičů.

Jiří Dufek

Starosta SDH

(publikováno dne: 03.01.2018)