Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Herní prvky

  • Iva Gracíková
  • 783

V letošním roce budeme z dotačních prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu přes MAS Podchlumí realizovat projekt „Rozšíření zázemí MŠ Radost a rekonstrukce veřejného prostranství v Třebihošti“ .

V rámci projektu umístíme k motorestu a ke školce herní prvky. K hospodě bude instalované pískoviště s plachtou, houpačka a lanová šplhací pyramida. Součástí projektu bude i oprava plotu u hospody. Ke školce dáme kolotoč, houpačku hnízdo, balanční lávku a trampolínu. Součástí projektu je i oprava cesty v areálu školky.  V současné době máme vybraného dodavatele herních prvků a realizátora cesty.  Herní prvky budou na jednotlivá místa instalovány v polovině prázdnin. Předpokládaná hodnota projektu je přes 400 tisíc Kč. Z dotačních zdrojů je hrazeno 80 %.

2021-2022  Projekt "Rozšíření zázemí MŠ Radost a rekonstrukce veřejného prostranství v Třebihošti" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu:  20/004/19210/452/063/003130

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

V příštím roce bychom rádi  zažádali o obdobný projekt na Horní Dehtov.


Novinky z Dolního Dehtova, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Investice do vodovodního řádu

publikováno: 17. 5. 2023

  • Iva Gracíková
  • 80

Obec Třebihošť v rámci plánu obnovy vodovodu zrealizovala  v těchto dnech výměnu přívodního řádu ze zdroje Horka. Zakázku realizovala firma Zemní práce Petr Houfek za necelé 2 miliony bez DPH z rozpočtu obce.

Dotace od kraje

publikováno: 3. 4. 2023

  • Iva Gracíková
  • 155

Obec Třebihošť byla v letošním roce opět úspěšná..

Doprava

publikováno: 23. 2. 2023

Řešené území je dopravně navázáno silnicí II/300 na Dvůr králové nad Labem ze které se rozvětvuje síť komunikací III. třídy dopravně obsluhující jižní část řešeného území obce (kú. Třebihošť a kú. Horní Dehtov)

Sportovní areál Zvičina

publikováno: 13. 2. 2023

  • Iva Gracíková
  • 184

Na Zvičině se o víkendu lyžovalo. Aktuální situaci najdete na facebooku areálu .