Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Herní prvky

  • Iva Gracíková
  • 1065

V letošním roce budeme z dotačních prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu přes MAS Podchlumí realizovat projekt „Rozšíření zázemí MŠ Radost a rekonstrukce veřejného prostranství v Třebihošti“ .

V rámci projektu umístíme k motorestu a ke školce herní prvky. K hospodě bude instalované pískoviště s plachtou, houpačka a lanová šplhací pyramida. Součástí projektu bude i oprava plotu u hospody. Ke školce dáme kolotoč, houpačku hnízdo, balanční lávku a trampolínu. Součástí projektu je i oprava cesty v areálu školky.  V současné době máme vybraného dodavatele herních prvků a realizátora cesty.  Herní prvky budou na jednotlivá místa instalovány v polovině prázdnin. Předpokládaná hodnota projektu je přes 400 tisíc Kč. Z dotačních zdrojů je hrazeno 80 %.

2021-2022  Projekt "Rozšíření zázemí MŠ Radost a rekonstrukce veřejného prostranství v Třebihošti" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu:  20/004/19210/452/063/003130

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

V příštím roce bychom rádi  zažádali o obdobný projekt na Horní Dehtov.


Novinky z Dolního Dehtova, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Rekonstrukce vodovodu dokončeně

publikováno: 24. 6. 2024

  • Iva Gracíková
  • 99


V červnu byla dokončena rekonstrukce vodovodu včetně komunikace v ulici naproti Motorestu U Lípy.

Den obce

publikováno: 6. 6. 2024

  • Ivo Janeček
Čarodějnice 2024

publikováno: 10. 5. 2024

  • Ivo Janeček