Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Herní prvky

  • Iva Gracíková
  • 124

V letošním roce budeme z dotačních prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu přes MAS Podchlumí realizovat projekt „Rozšíření zázemí MŠ Radost a rekonstrukce veřejného prostranství v Třebihošti“ .

V rámci projektu umístíme k motorestu a ke školce herní prvky. K hospodě bude instalované pískoviště s plachtou, houpačka a lanová šplhací pyramida. Součástí projektu bude i oprava plotu u hospody. Ke školce dáme kolotoč, houpačku hnízdo, balanční lávku a trampolínu. Součástí projektu je i oprava cesty v areálu školky.  V současné době máme vybraného dodavatele herních prvků a realizátora cesty.  Herní prvky budou na jednotlivá místa instalovány v polovině prázdnin. Předpokládaná hodnota projektu je přes 400 tisíc Kč. Z dotačních zdrojů je hrazeno 80 %.

V příštím roce bychom rádi  zažádali o obdobný projekt na Horní Dehtov.


Novinky z Dolního Dehtova, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Hnojniště

aktualizace článku: 13. 9. 2021

  • Iva Gracíková
  • 102

Firma Karsit nás upozornila, že na hnojniště máme dovolené dávat trávu, nikoliv větve, které ničí rozmetací stroje. 

Letecký den 2021

aktualizace galerie: 1. 9. 2021

  • Ivo Janeček
Polední menu - Motorest U Lípy

aktualizace článku: 17. 8. 2021

  • Iva Gracíková
  • 91

17.8. - 20.8.2021