Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Kontejnery na biodpad

  • Markéta Tomešová
  • 522

Od dnešního dne je umístěn naproti motorestu v Třebihošti kontejner na bioodpad firmy Hátle s.r.o. Obec si kontejner pronajímá a platí za svoz bioodpadu na kompostárnu ve Svatojánském újezdu. Do kontejneru patří pouze posekaná tráva, listí, květiny (i  tvz. balkonové – muškáty apod.). V žádném případě do kontejneru nepatří větve, kamení ani jiný odpad. V tomto případě by obec platila pokutu dle množství nesprávného odpadu a hrozilo by vypovězení smlouvy na svoz bioodpadu. Další kontejner bude umístěn v týdnu od 12.6. na Horní Dehtov k hasičárně. Předpokládaná četnost svozů kontejnerů je 1x měsíčně.