Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Z činnosti našich hasičů

  • Markéta Tomešová
  • 1422


Činnost Sboru dobrovolných hasičů Třebihoště a Dehtova v roce 2019Nezadržitelně se blíží konec kalendářního roku a nastává tak správný čas provést bilanci činnosti našeho sboru. Využívám proto možnosti informovat nejen občany našich obcí ale i další veřejnost o tom, co se nám v letošním roce podařilo ale také o tom, co se nám nezdařilo provést tak, jak jsme si představovali.

            V naší obci úspěšně pracují kromě našeho sboru ještě další dva spolky a to Český svaz žen a Český zahrádkářský svaz. Je dobře, že spolky, které v naší obci působí, si vzájemně nekonkurují, ale naopak se snaží co nejvíce spolupracovat. Dobrá práce těchto spolků obohacuje kulturní a společenský život v naší obci a je jen škoda, že na některých akcích je jen malá účast občanů.

            Ale nyní k vlastní činnosti našeho sboru. Každoročně zahajujeme svoji činnost uspořádáním hasičského plesu. Již několik let se snažíme náš ples obohatit nějakým kulturním vystoupením. V letošním roce na našem plese o půlnoční přestávce vystoupila taneční skupina ze Dvora Králové. I na plese, který připravujeme, bude kulturní vystoupení, které tentokrát nebude taneční. Více prozrazovat nebudu, přijďte na náš ples a nechte se překvapit.

            Další akcí, kterou pro naše občany pořádáme, je pálení čarodějnic. Občané měli možnost zbavit se větví a dalšího klestí ze svých zahrádek, které posloužilo k vytvoření hranice. Při této akci pořádáme soutěže pro naše děti a pro všechny zúčastněné poskytujeme občerstvení. Tuto akci pořádáme ve spolupráci s Obecním úřadem, který nám finančně přispívá na občerstvení všech zúčastněných dětí, které dostávají občerstvení zdarma.

            První srpnovou sobotu pořádáme ve volnočasovém centru hasičskou soutěž o putovní pohár starostky obce Třebihošť.  Jak už z názvu této soutěže vyplývá, finančně se na této akci podílí Obecní úřad, který financuje nákup pohárů a cen. Naší soutěže se pravidelně zúčastňuje zhruba 15 týmů mužů, 7 týmů žen a 12 týmů dětí. Za přípravou této soutěže je mnoho hodin dobrovolné práce našich členů, ale i nutnost nebývalých investic z pokladny našeho sboru. Nikdy není jisté, jak takto velká akce dopadne, záleží na počasí, kterému bohužel ještě stále nemůžeme poručit. Jen připravit občerstvení pro více než 300 lidí stojí nemalé prostředky a nikdy se neví, zda se nám tyto finance vrátí se ziskem, nebo s velkým prodělkem.

            V loňském a předloňském roce jsme uspořádali obnovenou třebihošťskou pouť s atrakcemi. Plánovali jsme, že pouť uspořádáme i v letošním roce. Vzhledem k tomu, že firmy, které prováděli rekonstrukci vozovky v dolní části obce nedodrželi původně plánovaný termín, byli jsme nuceni letošní pouť zrušit. V roce 2020 se budeme snažit opět uspořádat pouť s atrakcemi, po letošním přerušení nebude snadné na tuto obnovenou tradici navázat.

            Akce, které jsem doposud uvedl, jsou akcemi, které obohacují kulturní život v naší obci. Není to však jediný obor činnosti našeho sboru. Dobrých výsledků dosahujeme i ve sportovní činnosti. Požární sport se všemi jeho disciplínami je zařazen jako sportovní odvětví i v mezinárodním olympijském výboru. To znamená, že požární sport je sportem na stejné úrovni, i když není tak populární a netočí se tam tak velké peníze jako například ve fotbale, nebo hokeji. V letošním roce se různých soutěží v požárním sportu zúčastnila za náš sbor dvě družstva dětí, jedno družstvo žen a dvě družstva mužů.

A nyní k jednotlivým výsledkům našich soutěžních družstev v tomto roce. Družstvo mladších žáků se v letošním roce na různých soutěžích postavili na start celkem 15 x. Zúčastnili se soutěží po celém našem okrese a získali následující umístění: 7 x se umístili na prvním místě, 4x na místě druhém a 3x na místě třetím.

Družstvo starších žáků startovalo celkem 16x, z toho byli 5x na prvním místě, 5x na místě druhém a 3x na místě třetím.

            Družstvo žen startovalo na soutěžích nejen v našem okrese, ale i v okolních okresech našeho kraje. Družstvo našich žen se zúčastnilo 21 soutěží, kde naše ženy obsadili 2 prvá místa, jedno druhé místo a 8 třetích míst.

            Družstvo mužů B startovalo na 19 soutěžích, kde získalo 5 prvních míst, 3 druhá místa a 4 třetí místa.

            Družstvo mužů A se v letošním roce zúčastnilo 27 soutěží, kde získali 9 prvních míst, 4 druhá místa a 1 třetí místo.

            Požární soutěže pořádá mnoho sborů jak v našem okrese, tak i v okolních okresech našeho kraje. Okresní sdružení hasičů pořádají soutěž o putovní pohár starosty okresního sdružení hasičů. Do tohoto poháru je zařazeno zhruba 8 kvalitních soutěží v okrese a družstva, které se snaží získat tento pohár, se musí těchto soutěží zúčastnit. Dá se říci, že je to taková okresní liga v disciplíně požární útok.

            V poháru starosty OSH se za posledních 5 let umístilo naše družstvo mužů A v roce 2018 na druhém místě a v roce 2016, 2017 a 2019 na místě prvním. Z toho jasně vyplývá, že putovní pohár starosty OSH, který byl  vypsán na pět let, nám už zůstává navždy. Družstvo mužů A se zúčastnilo soutěží i na jičínském okrese, kde v roce 2017 tuto soutěž vyhráli a v roce 2016 a 2019 se umístili na třetím místě.

            Družstvo mužů B se v letošním roce umístilo v poháru starosty OSH na třetím místě v okrese Trutnov a naše družstvo žen se v poháru starosty OSH Trutnov umístilo na místě čtvrtém a stejného umístění bylo dosaženo i v poháru starostky OSH Jičín. Tyto výsledky by nebyly možné bez pravidelného tréningu během sezóny. Materiál, který družstva při své činnosti používají se opotřebovává a je nutné ho dost často měnit. Nákup nových hadic a dalšího materiálu stojí nemalé finanční prostředky. Část financí získáváme od sponzorů, další část hradíme z pokladny našeho sboru a zbývající finance čerpáme z rozpočtu Obecního úřadu.

            Tolik ke sportovní činnosti našeho sboru. Neděláme jenom požární sport, ale snažíme se i pomáhat obci. Každoročně se snažíme udržovat požární nádrže v obci, a zde bych rád připomenul nutnost rekonstrukce požární nádrže v horní části obce Třebihošť. Do čištění požárních nádrží se nám daří zapojovat i děti z řad mladých hasičů. Myslím si, že je v dnešní době potřebné vést děti k tomu, aby byli ochotné udělat něco v obecném zájmu.

            Již v úvodu jsem zmínil spolupráci jednotlivých spolků v obci. Již několik let úspěšně spolupracujeme s Českým svazem žen. Ženy nám velmi pomáhají s občerstvením při naší soutěži, na druhou stranu hasiči zajišťují požární dozor a řízení dopravy při akcích, které pořádají naše ženy.

            Nevyhýbáme se ani práci, o kterou nás požádá Obecní úřad. V letošním roce jsme organizovali brigádu na vyklizení půdních prostor obecní hospody a jsme připraveni poskytnout jakoukoliv pomoc, o kterou nás obecní zastupitelstvo požádá.

            Nedílnou součástí činnosti našeho sboru je práce s dětmi a mládeží. V současné době jsme jediným spolkem v naší obci, který se celoročně a pravidelně věnuje práci s dětmi a mládeží. Osobně mě těší, že se podařilo získat do vedení dětí takové členy našeho sboru, které děti povedou k zapojení do všech disciplín hry Plamen. Je samozřejmé, že děti baví jen požární útok, protože si sáhnou na vodu, ale bohužel nejen o hašení je činnost dobrovolného hasiče. Musí se naučit i spoustu dalších věcí, který správný záchranář potřebuje a jsem rád, že současní vedoucí vedou děti, tak jak to má být. V současné době je snaha, abychom v našem sboru zkusili pracovat i s dětmi od 3 let. Jde o tkzv. přípravku a mnoho lidí, když se přijdou podívat na jejich činnost jsou udiveni, co ti malí špunti ve svém věku dokážou.

            Další kapitolou naší činnosti je účast vybraných členů našeho sboru v požární jednotce obce.  Jednotka požární ochrany naší obce je zařazena do kategorie JPO V. což znamená, že naše jednotka vyjíždí jen v případě mimořádné události, která se stala na území naší obce. Operační středisko v Hradci Králové nám v letošním roce vyhlásilo požární poplach celkem čtyřikrát. V prvním případě se jednalo o požár v motorové části autobusu v Horním Dehtově. Druhý poplach byl cvičný, jednalo se o evakuaci základní školy v Bílé Třemešné. Další výjezd byl k požáru osobního automobilu v Třebihošti a naposledy jsme vyjížděli k zapálené hromadě listí, která byla ponechána bez dozoru v obci Zvičina. Na výjezd jednotek požární ochrany jsou dle jednotlivých kategorií stanoveny časové limity. Na všechny požární poplachy jsme vyjeli s dosti velkým časovým předstihem.

            Ne všechno v naší činnosti se nám podaří uskutečnit tak, jak bychom si přáli. Někdy to při organizaci akcí zaskřípe a nejsme neomylní a dopouštíme se chyb. Za každou nedokonalost jsme podrobeni přísné kritice našich občanů a bývá pravidlem, že nejvíce kritizují ti, kteří pro naši obec nikdy nic neudělali.

            Na závěr mé zprávy přeji všem občanům našich obcí příjemné prožití vánočních svátků a v nastávajícím roce 2020 hlavně pevné zdraví a pohodový život bez nepříjemných událostí.


Jiří Dufek

Starosta SDH


Novinky z Dolního Dehtova, Třebihoště, Zvičiny, Hasičů a Horního Dehtova

Rekonstrukce vodovodu dokončeně

publikováno: 24. 6. 2024

  • Iva Gracíková
  • 98


V červnu byla dokončena rekonstrukce vodovodu včetně komunikace v ulici naproti Motorestu U Lípy.

Den obce

publikováno: 6. 6. 2024

  • Ivo Janeček
Čarodějnice 2024

publikováno: 10. 5. 2024

  • Ivo Janeček