Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Třebihošť

obrázek nenalezen
  • Iva Gracíková
  • 768

dne 15.5.2020 od 19 hod. před volnočasovým centrem


Vážení spoluobčané schválení smluv spojených s investiční akcí ČEZu na Horním Dehtově si vyžaduje svolat veřejné zasedání zastupitelstva dříve než začnou realizovat (realizace má začít v týdnu od 18.5.2020).

Musíme však dodržet veškerá pravidla spojená s nařízením vlády, proto bude zasedání probíhat venku před volnočasovým centrem. Pro Vás platí, že v případě, že se budete chtít přijít zúčastnit musíte mít roušku a držet si odstup 2 m.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení zateplení půdy Motorestu U Lípy

3. Schválení objednávky na zajištění VŘ na projekt rozšíření a zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti vodovodu v obci Třebihošť

4. Schválení realizátora zakázky na projekt rozšíření a zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti vodovodu v obci Třebihošť

5. Revokace přijatého usnesení č. 10b)/9/2019 – pozemky od svazu Modelářů

6. Schválení pořízení vybavení do Motorestu U Lípy

7. Schválení realizátora zakázky na veřejné osvětlení na Horním Dehtově

8. Schválení dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami – Marius Pedersen a.s.

9. Schválení smlouvy se společnost Signalbau a.s.

10. Projednání finančních příspěvků pro ČSŽ

11. Projednání finančních příspěvků pro SDH

12. Projednání dalších žádostí o finanční příspěvky

13. Prodej a pronájem obecních pozemků

14. Žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost

15. Požární řád obce

16. Projekt Sázíme stromy z.ú.

17. Provoz MŠ Radost – (dočasné uzavření v době koronaviru, provoz o prázdninách)

18. Schválení objednávky na PD - vytápění v Motorestu U Lípy

19. Žádost provozovatele motorestu o odpuštění nájemného

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu cest

21. Dohoda o užívání pozemků - Karsit Agro a.s.

22. Rozpočet vodovod a kanalizace – Vodohospodářské služby RT, s.r.o.

23. Rozpočtové opatření č. 2/2020

24. Diskuse a závěr

Novinky z Dolního Dehtova, Úřadu, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Investice do vodovodního řádu

publikováno: 17. 5. 2023

  • Iva Gracíková
  • 80

Obec Třebihošť v rámci plánu obnovy vodovodu zrealizovala  v těchto dnech výměnu přívodního řádu ze zdroje Horka. Zakázku realizovala firma Zemní práce Petr Houfek za necelé 2 miliony bez DPH z rozpočtu obce.

Dotace od kraje

publikováno: 3. 4. 2023

  • Iva Gracíková
  • 155

Obec Třebihošť byla v letošním roce opět úspěšná..

Doprava

publikováno: 23. 2. 2023

Řešené území je dopravně navázáno silnicí II/300 na Dvůr králové nad Labem ze které se rozvětvuje síť komunikací III. třídy dopravně obsluhující jižní část řešeného území obce (kú. Třebihošť a kú. Horní Dehtov)

Sportovní areál Zvičina

publikováno: 13. 2. 2023

  • Iva Gracíková
  • 184

Na Zvičině se o víkendu lyžovalo. Aktuální situaci najdete na facebooku areálu .