Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Třebihošť

obrázek nenalezen
  • Iva Gracíková
  • 384

dne 15.5.2020 od 19 hod. před volnočasovým centrem


Vážení spoluobčané schválení smluv spojených s investiční akcí ČEZu na Horním Dehtově si vyžaduje svolat veřejné zasedání zastupitelstva dříve než začnou realizovat (realizace má začít v týdnu od 18.5.2020).

Musíme však dodržet veškerá pravidla spojená s nařízením vlády, proto bude zasedání probíhat venku před volnočasovým centrem. Pro Vás platí, že v případě, že se budete chtít přijít zúčastnit musíte mít roušku a držet si odstup 2 m.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení zateplení půdy Motorestu U Lípy

3. Schválení objednávky na zajištění VŘ na projekt rozšíření a zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti vodovodu v obci Třebihošť

4. Schválení realizátora zakázky na projekt rozšíření a zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti vodovodu v obci Třebihošť

5. Revokace přijatého usnesení č. 10b)/9/2019 – pozemky od svazu Modelářů

6. Schválení pořízení vybavení do Motorestu U Lípy

7. Schválení realizátora zakázky na veřejné osvětlení na Horním Dehtově

8. Schválení dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami – Marius Pedersen a.s.

9. Schválení smlouvy se společnost Signalbau a.s.

10. Projednání finančních příspěvků pro ČSŽ

11. Projednání finančních příspěvků pro SDH

12. Projednání dalších žádostí o finanční příspěvky

13. Prodej a pronájem obecních pozemků

14. Žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost

15. Požární řád obce

16. Projekt Sázíme stromy z.ú.

17. Provoz MŠ Radost – (dočasné uzavření v době koronaviru, provoz o prázdninách)

18. Schválení objednávky na PD - vytápění v Motorestu U Lípy

19. Žádost provozovatele motorestu o odpuštění nájemného

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu cest

21. Dohoda o užívání pozemků - Karsit Agro a.s.

22. Rozpočet vodovod a kanalizace – Vodohospodářské služby RT, s.r.o.

23. Rozpočtové opatření č. 2/2020

24. Diskuse a závěr

Novinky z Dolního Dehtova, Úřadu, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Hnojniště

aktualizace článku: 13. 9. 2021

  • Iva Gracíková
  • 102

Firma Karsit nás upozornila, že na hnojniště máme dovolené dávat trávu, nikoliv větve, které ničí rozmetací stroje. 

Letecký den 2021

aktualizace galerie: 1. 9. 2021

  • Ivo Janeček
Polední menu - Motorest U Lípy

aktualizace článku: 17. 8. 2021

  • Iva Gracíková
  • 91

17.8. - 20.8.2021