Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Poděkování

  • Iva Gracíková
  • 1340

Bouřka se silným větrem, která přišla v noci ze středy na čtvrtek 14 – 15.července
napáchala v naší obci rozsáhlé škody. Nejvíce byla poškozena část obce Dolní Dehtov, kde
došlo nejen k vyvrácení a polámání jak ovocných, tak i ostatních stromů, ale bohužel došlo i
ke značnému poškození budov.

Nejhůře byl poškozen rodinný domek pana Mikeše, kde vítr strhl nedávno
rekonstruovanou střechu i s krokvemi a odnesl ji na silnici až k zastávce autobusu na Dolním
Dehtově. Další budovou, která byla poškozena byla bývalá hospoda v Dolním Dehtově, kterou
v současné době vlastní pan Karban. Zde vítr strhal téměř všechnu plechovou krytinu, která se
nacházela smotaná daleko v poli směrem k lese Čeperka. Dále došlo téměř k naprosté
devastaci elektrického vedení v obci, kde byly vyvrácené a zlomené sloupy a zpřetrhané dráty.
Jednotka SDH Třebihošť zasahovala od 22.30 hod., kde jsme začali nejdříve přeřezáním
a odklizením vyvrácených stromů na silnici z Třebihoště na Bílou Třemešnou až na křižovatku
na Horní Dehtov a to proto, abychom vůbec dojeli na místo. Ještě v noci jsme ve spolupráci
s jednotkou z Miletína odstranili a uklidili uvolněné plechy na podhledu střechy čerpací
stanice. Dále byly odstraněny stromy z vozovky směrem na Třebihošť, která však musela zůstat
nadále uzavřena vzhledem k poškozenému elektrickému vedení. Protože značné množství
stromů bylo vyvráceno i na silnici č.300 směrem na Dvůr Králové byla i tato silnice zcela
uzavřena. Naše jednotka odkláněla dopravu náhradními trasami až do čtvrtečního poledne,
kdy byla uvolněna silnice č.300.
Ve čtvrtek odpoledne se začalo pracovat na úklidu a provizornímu zabezpečení
poškozených budov. Touto cestou děkuji všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruce k dílu a
pomáhali nám. Zvláště děkuji jednotce SDH z Bílé Třemešné a profesionálním hasičům
z Hradce Králové, kteří dorazili na místo i s výškovou technikou a hasiči vyškolenými na práci
ve výškách. Velmi nám pomohl i Červený kříž, který nám dodal plachty na zakrytí budov, včetně
dalšího potřebného materiálu. Pomohli nám také jak místní, tak i podnikatelé z okolí, kteří
poskytli jak latě na zakrytí, tak i kontejnery na odpad. Veškeré práce probíhaly rychle a bez
žádných větších problémů a to mimo jiné, díky naprosto perfektní celodenní činnosti starostky
obce paní Ing. Ivy Gracíkové, která práci v krizovém řízení odvedla na výbornou.
Díky dobré práci všech zúčastněných byly obě poškozené budovy do večerních hodin
zabezpečeny proti dešti, a v dalším lijáku, který přišel v pátek, nedošlo k jejich dalšímu
poškození.
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným a je dobře, že se v případě nouze dokážeme
semknout a pomoci jeden druhému.
Jiří Dufek
Starosta SDH

Novinky z Dolního Dehtova, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Rekonstrukce vodovodu dokončeně

publikováno: 24. 6. 2024

  • Iva Gracíková
  • 99


V červnu byla dokončena rekonstrukce vodovodu včetně komunikace v ulici naproti Motorestu U Lípy.

Den obce

publikováno: 6. 6. 2024

  • Ivo Janeček
Čarodějnice 2024

publikováno: 10. 5. 2024

  • Ivo Janeček