Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Poděkování

  • Iva Gracíková
  • 361

Bouřka se silným větrem, která přišla v noci ze středy na čtvrtek 14 – 15.července
napáchala v naší obci rozsáhlé škody. Nejvíce byla poškozena část obce Dolní Dehtov, kde
došlo nejen k vyvrácení a polámání jak ovocných, tak i ostatních stromů, ale bohužel došlo i
ke značnému poškození budov.

Nejhůře byl poškozen rodinný domek pana Mikeše, kde vítr strhl nedávno
rekonstruovanou střechu i s krokvemi a odnesl ji na silnici až k zastávce autobusu na Dolním
Dehtově. Další budovou, která byla poškozena byla bývalá hospoda v Dolním Dehtově, kterou
v současné době vlastní pan Karban. Zde vítr strhal téměř všechnu plechovou krytinu, která se
nacházela smotaná daleko v poli směrem k lese Čeperka. Dále došlo téměř k naprosté
devastaci elektrického vedení v obci, kde byly vyvrácené a zlomené sloupy a zpřetrhané dráty.
Jednotka SDH Třebihošť zasahovala od 22.30 hod., kde jsme začali nejdříve přeřezáním
a odklizením vyvrácených stromů na silnici z Třebihoště na Bílou Třemešnou až na křižovatku
na Horní Dehtov a to proto, abychom vůbec dojeli na místo. Ještě v noci jsme ve spolupráci
s jednotkou z Miletína odstranili a uklidili uvolněné plechy na podhledu střechy čerpací
stanice. Dále byly odstraněny stromy z vozovky směrem na Třebihošť, která však musela zůstat
nadále uzavřena vzhledem k poškozenému elektrickému vedení. Protože značné množství
stromů bylo vyvráceno i na silnici č.300 směrem na Dvůr Králové byla i tato silnice zcela
uzavřena. Naše jednotka odkláněla dopravu náhradními trasami až do čtvrtečního poledne,
kdy byla uvolněna silnice č.300.
Ve čtvrtek odpoledne se začalo pracovat na úklidu a provizornímu zabezpečení
poškozených budov. Touto cestou děkuji všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruce k dílu a
pomáhali nám. Zvláště děkuji jednotce SDH z Bílé Třemešné a profesionálním hasičům
z Hradce Králové, kteří dorazili na místo i s výškovou technikou a hasiči vyškolenými na práci
ve výškách. Velmi nám pomohl i Červený kříž, který nám dodal plachty na zakrytí budov, včetně
dalšího potřebného materiálu. Pomohli nám také jak místní, tak i podnikatelé z okolí, kteří
poskytli jak latě na zakrytí, tak i kontejnery na odpad. Veškeré práce probíhaly rychle a bez
žádných větších problémů a to mimo jiné, díky naprosto perfektní celodenní činnosti starostky
obce paní Ing. Ivy Gracíkové, která práci v krizovém řízení odvedla na výbornou.
Díky dobré práci všech zúčastněných byly obě poškozené budovy do večerních hodin
zabezpečeny proti dešti, a v dalším lijáku, který přišel v pátek, nedošlo k jejich dalšímu
poškození.
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným a je dobře, že se v případě nouze dokážeme
semknout a pomoci jeden druhému.
Jiří Dufek
Starosta SDH

Novinky z Dolního Dehtova, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Hnojniště

aktualizace článku: 13. 9. 2021

  • Iva Gracíková
  • 131

Firma Karsit nás upozornila, že na hnojniště máme dovolené dávat trávu, nikoliv větve, které ničí rozmetací stroje. 

Letecký den 2021

aktualizace galerie: 1. 9. 2021

  • Ivo Janeček