Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Projekty z dotací Královéhradeckého kraje

  • Iva Gracíková
  • 144

V letošním roce naše obec obdržela dotace na 3 projekty podané do výzev Královéhradeckého kraje.

Prvním projektem byla podpora naší prodejny, kde jsme získali 60 tisíc Kč na energie a bojler pro naši provozovatelku.  V této výzvě už se nám podařilo získat finanční prostředky čtvrtým rokem. Letos je dotace o 10 tisíc navýšena.

Druhým projektem, na který jsme získali 100 tisíc Kč jsou projektové dokumentace na předělání horního patra Kampeličky na dva menší byty a předělání půdy nad mateřskou školkou.

Úspěšní jsme byli současně v projektech hasičských. Letos z projektu pořídíme přívěsný vozík pro hasiče. Dotace byla poskytnuta ve výši 60 tisíc Kč. V těchto výzvách úspěšně realizujeme projekty již 3 roky.

V červnu jsme ukončili  dvouletý projekt na rozšíření vodního zdroje, který byl poskytnut v roce 2020 ve výši 3,7 milionů Kč.

Realizováno za finanční podpory:

Novinky z Dolního Dehtova, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Rekonstrukce silnice v Doubravici

aktualizace článku: 29. 5. 2022

  • Iva Gracíková
  • 168

Rekonstrukce bude provedena za částečné a úplné uzavírky. Před touto rekonstrukcí bude provedena oprava silnice Zábřezí - Dolní Dehtov.

Stavba rybníka ve Třebihošti

aktualizace článku: 11. 5. 2022

  • Iva Gracíková
  • 377

Rybník ve Třebihošti je stavbou realizovanou pod názvem „Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k. ú. Třebihošť“, jde o stavbu navrženou dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebihošť.