Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Slavnostní převzetí vlajky a znaku obce Třebihošť

  • Markéta Tomešová
  • 105

Dne 17.06.2024 jsem z pověření zastupitelstva obce Třebihošť, spolu s paní Janou Hlavatou, převzal dekret o udělení práva znaku a vlajky obce Třebihošť z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Markéty Pekarové Adamové.

            Samotný znak a vlajku navrhl oprávněný heraldik na základě historie naší obce a jejich místních částí, tak aby splňovala zákonná kritéria a respektovala historii a umístění obce v krajině. Z předložených návrhů zastupitelstvo obce Třebihošť vybralo výše zmíněný znak a vlajku obce Třebihošť. Tento návrh byl posléze postoupen podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny, který tento návrh schválil a předsedkyně Poslanecké sněmovny dne 12. 04. 2024 vydala dekret o znaku a vlajce obci Třebihošť.

            Při samotném předávání dekretů byl znak a vlajka obce Třebihošť předsedou podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu vyhodnocen jako mimořádně zdařilý.

Za přípravu podkladů a komunikaci s heraldikem patří velký dík Bc. Martinu Kulhánkovi.

Popis znaku a vlajky obce ze strany heraldika: Modrým vlnitým kůlem polcený štít. V levém stříbrném poli na zelené patě roste jehličnatý strom přirozené barvy. V pravém zeleném poli dvě zlaté dehtářské pece nad sebou, každá nahoře červeně hořící a dole s červeným topeništěm, provázeným na každé straně černým dýmným otvorem, obojí obloukové. Modrý vlnitý kůl symbolizuje Bystrý potok, který je pomyslnou osou obce. Jehličnatý strom je inspirován původním logem obce, Dehtářské pece mají podobu inspirovanou stejnou pecí z 15. století. Odkazují na oba Dehtovy. Zelená je barva přírody, venkova a zemědělství.


                                                                                                                 Libor Kňourek, DiS.
                                                                                                                místostarosta obce