Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Stavba rybníka ve Třebihošti

  • Iva Gracíková
  • 740

Rybník ve Třebihošti je stavbou realizovanou pod názvem „Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k. ú. Třebihošť“, jde o stavbu navrženou dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebihošť.

Zadavatelem zakázky je Státní pozemkový úřad. Realizátorem zakázky je firma Aqueko, spol. s r.o. za cenu 22.844.316 Kč.  Stavba by měla být dokončena do listopadu 2022.

V současné době proběhlo kácení stromů podél potoka. Stromy byly majetkem obce, proto peníze z jejich prodeje jsou příjmem obce. Vyfakturovali jsme  cca 156 tisíc Kč s DPH. Stromy byly prodány za stejných cenových podmínek, jako obec prodává dřevo z obecního lesa, kácející firmě.  Tím obec ušetřila cca 30 tisíc Kč za manipulaci se dřevem na staveništi, kterou si firma nenárokovala. Obyvatelé si nadále mohou kupit dřevo z obecního lesa přes lesního hospodáře.

Více o realizované zakázce se dočtete na webu Státního pozemkového úřadu Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ (spucr.cz) včetně projektové dokumentace, výběrového řízení atd.

Skládkovné za uložení zeminy a kamení, které je součástí rozpočtu, nebude po dohodě s investorem SPÚ a  realizátorem zakázky z rozpočtu uplatněno.

Průběžné fotografie ze stavby budou na web obce umístěny fotografem Ivo Janečkem.

Novinky z Dolního Dehtova, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Doprava

aktualizace stránky: 23. 2. 2023

Řešené území je dopravně navázáno silnicí II/300 na Dvůr králové nad Labem ze které se rozvětvuje síť komunikací III. třídy dopravně obsluhující jižní část řešeného území obce (kú. Třebihošť a kú. Horní Dehtov)

Sportovní areál Zvičina

aktualizace článku: 13. 2. 2023

  • Iva Gracíková
  • 135

Na Zvičině se o víkendu lyžovalo. Aktuální situaci najdete na facebooku areálu . 

aktualizace článku: 1. 2. 2023

  • Markéta Tomešová
  • 307

od 5.2.2023 do 8.3.2023

Vánoční mše s koledami

aktualizace článku: 27. 12. 2022

  • Iva Gracíková
  • 121

28.12.2022 v 18 hod.