Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Svoz nebezpečných odpadů

obrázek nenalezen
  • 41

Dne 29. října 2011
Stanoviště: ZVIČINA 10,55 - 11,20 hodin
TŘEBIHOŠŤ u nádrže11,30 - 11,55 hodin
TŘEBIHOŠŤ u obecního úřadu 12,00 - 12,25 hodin
DOLNÍ DEHTOVbývalý rybník 12,30 - 12,55 hodin
HORNÍ DEHTOV bývalá váha13,05 - 13,30 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
- oleje a nebo tuky
- barvy, lepidla, pryskyřice
- rozpouštědla
- kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
- detergenty, odmašťovací prostředky
- staré léky
- pesticidy
- akumulátory (i plné)

- PRO OBČANY ZDARMA

Další odpady, které od Vás odebereme:
- pneumatiky (osobní)
- monočlánky
- elektropřístroje - rádia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
- ledničky, mrazničky
- televizory
- zářivky, výbojky

- PRO OBČANY ZDARMA

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

Tel: 494 629 050 Fax: 494 629 070

(publikováno dne: 20.09.2011)