Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

SVOZ VŠECH ODPADŮ

obrázek nenalezen
  • 607
I n f o r m á t o r odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic – v sobotu 19. 5. 2012.

Vleky budou přistaveny takto:

Třebihošť u kaple 8.00 – 11.00 hod.

U zdravotního střediska 11.00 – 14.00 hod.

U obecního úřadu 14.00 – 17.00 hod.

H. Dehtov –hasičárna 8.00 – 11.00 hod.

D.Dehtov bývalý rybník 11.00 – 14.00 hod.

Na Zvičině uprostřed obce 8.00. - 11.00 hod.

Na vleky není možno odkládat větve, listí, pneumatiky a tzv. nebezpečné odpady.

Současně můžete na obvyklá místa odkládat staré železo – v sobotu 19. 5. a v neděli 20.5. 2012. ( Z bezpečnostních důvodů Vás žádáme, aby skládky s železem nebyly založeny pod dráty elektrického vedení).

Důrazně Vás žádáme, abyste odpady na tato místa neshromažďovali dříve, než je určený termín. Nebezpečné odpady musí každý odevzdat osobně. O staré železo je velký zájem a může se stát, že zmizí dříve, než ho odveze objednaná firma.

Nebezpečné odpady: svoz bude 19. 5. 2012, rozpis přesného času odvozu bude upřesněn.

Daň znemovitostí na r. 2012

Dle informací Finančního úřadu ve Dvoře Králové n/L budou složenky na daň z nemovitostí

rozesílány v květnu. Termín úhrady daně je do 31.5.2012. Platba složenkou je zpoplatněna sazbou České pošty, hotově můžete platit vpokladně na FÚ ve D. Králové n/L. nebo převodem na účet.

mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne: 19. května 2012

Stanoviště: HORNÍ DEHTOV bývalá váha 8,00 – 8,25 hodin DOLNÍ DEHTOV rybník 8,35 – 9,00 hodin TŘEBIHOŠŤ u obecního úřadu 9,10 – 9,35 hodin TŘEBIHOŠŤ u nádrže 9,40 – 10,05 hodin ZVIČINA 10,15 – 10,40 hodin


Vybírané nebezpečné odpady:

oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !

Chraňte naše životní prostředí !

494 629 050 fax:494 629 070

(publikováno dne: 11.04.2012)