Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

SVOZ VŠECH ODPADŮ

obrázek nenalezen
  • 45
I n f o r m á t o r odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic – v sobotu 19. 5. 2012.

Vleky budou přistaveny takto:

Třebihošť u kaple 8.00 – 11.00 hod.

U zdravotního střediska 11.00 – 14.00 hod.

U obecního úřadu 14.00 – 17.00 hod.

H. Dehtov –hasičárna 8.00 – 11.00 hod.

D.Dehtov bývalý rybník 11.00 – 14.00 hod.

Na Zvičině uprostřed obce 8.00. - 11.00 hod.

Na vleky není možno odkládat větve, listí, pneumatiky a tzv. nebezpečné odpady.

Současně můžete na obvyklá místa odkládat staré železo – v sobotu 19. 5. a v neděli 20.5. 2012. ( Z bezpečnostních důvodů Vás žádáme, aby skládky s železem nebyly založeny pod dráty elektrického vedení).

Důrazně Vás žádáme, abyste odpady na tato místa neshromažďovali dříve, než je určený termín. Nebezpečné odpady musí každý odevzdat osobně. O staré železo je velký zájem a může se stát, že zmizí dříve, než ho odveze objednaná firma.

Nebezpečné odpady: svoz bude 19. 5. 2012, rozpis přesného času odvozu bude upřesněn.

Daň znemovitostí na r. 2012

Dle informací Finančního úřadu ve Dvoře Králové n/L budou složenky na daň z nemovitostí

rozesílány v květnu. Termín úhrady daně je do 31.5.2012. Platba složenkou je zpoplatněna sazbou České pošty, hotově můžete platit vpokladně na FÚ ve D. Králové n/L. nebo převodem na účet.

mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne: 19. května 2012

Stanoviště: HORNÍ DEHTOV bývalá váha 8,00 – 8,25 hodin DOLNÍ DEHTOV rybník 8,35 – 9,00 hodin TŘEBIHOŠŤ u obecního úřadu 9,10 – 9,35 hodin TŘEBIHOŠŤ u nádrže 9,40 – 10,05 hodin ZVIČINA 10,15 – 10,40 hodin


Vybírané nebezpečné odpady:

oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !

Chraňte naše životní prostředí !

494 629 050 fax:494 629 070

(publikováno dne: 11.04.2012)