Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Výzva na pracovní pozici

obrázek nenalezen
 • Iva Gracíková
 • 559

údržbář, obecní pracovník

                                                            Výzva na pracovní pozici

                                                        – údržbář, obecní pracovník

                                                          starostka Obce Třebihošť

                                           vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici

                                                        údržbář, obecní pracovník

 Náplň práce:

 • údržba veřejného prostranství v obci, údržba zeleně v obci, dohled na pořádek a čistotu obce, (sekání trávy, úklid spadaného listí, zastřihování keřových porostů a živých plotů, prořez a kácení stromů, zametání chodníků a komunikací, úklid sněhu a posyp chodníků a komunikací, úklid odpadků)
 • zimní údržba obce,
 • údržba komunální techniky,
 • zajišťování běžné údržby, úklidu a drobných oprav jednotlivých stavebních objektů, ploch a vybavení v majetku obce,  
 • drobné zámečnické, lakýrnické, truhlářské, instalatérské, malířské a zednické práce,
 • výpomoc při organizování akcí obce, spolků, MŠ a ZŠ,
 • údržba volnočasového centra,
 • odvoz bioodpadu a čištění okolí kontejnerů na separovaný odpad,
 • další nespecifikované práce spojené s pořádkem v obci.

Místo výkonu práce: obec Třebihošť

Druh pracovního poměru: pracovní úvazek 40 hodin týdně, na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Začátek pracovního poměru: ihned, případně dle dohody

Předpoklady pro uchazeče:

 • státní občanství ČR,
 • cizí státní občan, pokud má trvalý pobyt v ČR,

Kvalifikační předpoklady: minimálně střední odborné s výučním listem, přednostně v technickém oboru.

Další požadavky:

 • minimálně řidičské oprávnění skupiny B (preferovaná je skupina T),
 • komunikativnost, samostatnost, flexibilita,
 • schopnost obsluhovat technická zařízení: svářečka, sekačka, křovinořez, pila, komunální technika apod. (profesní průkaz výhodou, odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin výhodou, další kvalifikace vítána),
 • zdravotní stav -  bez omezení.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.


Lhůta pro podání přihlášky: do 9.9.2022 e-mailem: starosta@trebihost.cz, poštou na adresu Obecní úřad Třebihošť, Třebihošť 106, 54401, nebo osobně na podatelnu obecního úřadu.

Povinné náležitosti přihlášky:

 • Jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon, datum a podpis

Uchazeči k přihlášce dále doloží:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • souhlas nakládání s osobními údaji dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tři měsíce


V Třebihošti dne 24.8.2022.

Ing. Iva Gracíková, starostka obce