Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Chcete čisté ovzduší ....

obrázek nenalezen
  • 387
Chcete zdravější ovzduší ve svém okolí? Nepalte odpad, třiďte ho!Pokud vám není jedno, co dýcháte vy či vaše děti, nepalte domácí odpad. Ktomu, aby bylo ve vašem okolí ovzduší zdravější, stačí odpad vytřídit do ktomu určených kontejnerů. Díky třídění odpadu se nejen zlepšuje životní prostředí, ale také se zpět do oběhu dostávají důležité suroviny.Většina obyvatel Královéhradeckého kraje odpad třídí, přesto se i nyní objevují případy, kdy domácnosti odpad pálí. „Naše sousedka každý týden pálí vkamnech odpad, patrně včetně plastů a PET lahví. Zkomína se jí pokaždé valí černý dým a zamořuje okolí. Kontejnery má přitom padesát metrů od svého domu,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Milan Rousek zHradecka. Při spalování odpadu doma se uvolňuje do ovzduší velké množství zdraví škodlivých látek. Například při spalování PET lahví uniká do ovzduší toxický oxid uhelnatý a karcinogenní látky přispívající ke vzniku rakoviny.„Není přitom nic jednoduššího než odpad vytřídit a odnést ho do příslušných kontejnerů. V Královéhradeckém kraji je už do systému na sběr a třídění odpadů zapojeno na 400 obcí a po celém regionu je rozmístěno více než 12.500 barevných kontejnerů,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. která vČeské republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití odpadových obalů. Plasty patří do žlutého kontejneru. Před vhozením by se měly sešlápnout či zmačkat, aby zabíraly méně místa. Modrý kontejner je určený na sběr papíru, nápojové kartony se vhazují do kontejnerů různých tvarů, které jsou ale vždy označeny oranžovou nálepkou, případně do oranžových pytlů. Sklo, které je možné recyklovat prakticky donekonečna, se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru – barevné do zeleného, čiré do bílého. Například pro nebezpečný odpad či vysloužilé domácí spotřebiče a ostatní odpad jsou určené sběrné dvory.Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz. Se správným tříděním odpadu vám může pomoci web www.jaktridit.cz.Kontakt:Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.sTel.: 721562554, Eml.: pesek@ekokom.cz

(publikováno dne: 07.10.2011)