Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Dopravní situace

obrázek nenalezen
  • Markéta Tomešová
  • 281

V současné době se naše obec, konkrétně všechny její místní části, potýkají se zvýšeným silničním provozem vozidel, který vyplývá nejen ze stoupajícího množství vozidel celkově, ale i s uzavírkami silnic z důvodu oprav vozovek v Miletíně a Dolní Brusnici. Obec se proto na jaře rozhodla reagovat v oblastech, které může nějak ovlivnit.

Na Zvičinu, konkrétně na obecní cestu z Třebihoště po rozcestí pod Dubskými, je objednáno nové dopravní značení, které nahradí staré a hůře čitelné. Zároveň jsem písemně kontaktoval dopravní inspektorát v Trutnově a obvodní oddělení Policie ČR o častou hlídkovou činnost ve všech částech naší obce, na Zvičině konkrétně o dodržování snížené nejvyšší dovolené rychlosti a kontrolu omezení tonáže vozidel (mimo těch co tvoří dopravní obsluhu obyvatelstva nebo přilehlých pozemků, které mají ze zákona výjimku). Z obou pracovišť Policie ČR přišla odpověď, že v rámci jejich hlídkové činnosti se pokusí zvýšit hlídkovou činnost a dle reakcí několika obyvatel se tak již stalo. 

Na základě stížností obyvatel na nedodržování nejvyšší povolené rychlosti v ulici nad volnočasovým centrem ke hřbitovu a návrhu některých zastupitelů bylo provedeno dotazníkové šetření v této ulici o možnosti umístění 1-2 zpomalovacích prahů v této ulici. Na základě tohoto dotazníku bylo zjištěno, že většina zde bydlících obyvatel zde chce umístit 2 zpomalovací prahy s certifikací na rychlost do 30 km/h. Tyto prahy obec objedná a nainstaluje. Zároveň je i zajištěno posečení příkopů od hřbitova k Úhlejovu pro zlepšení rozhledových podmínek a bezpečnosti silničního provozu.

Na Dehtově částečně zapůsobila nainstalovaná měřící technika, které zklidnila provoz. Bohužel však v úseku od benzínové čerpací stanice po konec obce u Čeperky a naopak je situace nadále velmi špatná. Proto jsme vstoupili do jednání s vedením města Dvůr Králové o možnosti rozšíření prevence bezpečnosti silničního provozu.


                                                                                                                       Libor Kňourek, DiS.
                                                                                                                          místostarosta