Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2022

  • Iva Gracíková
  • 217

Vlivem změny zákona o odpadech obec Třebihošť schválila Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek za r. 2022 činí 500,- Kč, lze jej uhradit najednou, nebo ve dvou splátkách. Poplatníkem jsou osoby trvale přihlášené v obci (včetně přihlášených cizinců) a vlastníci nemovitostí, v niž není přihlášena žádná osoba – byty, rodinné domy a stavby pro rekreaci.  Ti, co platí poplatek na základě trvalého pobytu v naší obci, již neplatí poplatek za další prázdnou nemovitost v obci.

První splátka je splatná nejpozději do 31.3.2022, druhá splátka do 30.6.2022, jednorázová úhrada do 31.3.2022. Známky jsou k dispozici na obci od 3.1.2022. Každá domácnost obdrží 1 známku. V průběhu měsíce ledna budou popelnice vyváženy i bez známky. Hotově bude úhrada poplatků vybírána až od 3.1.2022, převodem na účet můžete poplatek uhradit od 1.1.2022. Děkujeme za pochopení.

Platby:                      

  • hotově na pokladně OÚ Třebihošť:
    Pokladní hodiny pokladny OÚ Třebihošť                    

Pondělí

7:00 – 11:30

12:00 – 16:30

Úterý

9:00 – 11:30

12:00 – 14:30

Středa

7:00 – 11:30

12:00 – 16:30

Čtvrtek

9:00 – 11:30

12:00 – 14:30

Pátek

ZAVŘENO


  • na bankovní účet č. 9823601/0100, vedený u KB + variabilní symbol + zpráva pro příjemce

Poplatek lze provést za více členů domácnosti současně. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Do zprávy pro příjemce platby uvádějte osoby, které jsou platbou hrazeny. V případě, že by tato informace nešla dát do zprávy internetového bankovnictví, lze napsat datum platby a osoby, které byly hrazeny do mailu info@trebihost.cz .