Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad v roce 2022

  • Iva Gracíková
  • 859

Vlivem změny zákona o odpadech obec Třebihošť schválila Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek za r. 2022 činí 500,- Kč, lze jej uhradit najednou, nebo ve dvou splátkách. Poplatníkem jsou osoby trvale přihlášené v obci (včetně přihlášených cizinců) a vlastníci nemovitostí, v niž není přihlášena žádná osoba – byty, rodinné domy a stavby pro rekreaci.  Ti, co platí poplatek na základě trvalého pobytu v naší obci, již neplatí poplatek za další prázdnou nemovitost v obci.

První splátka je splatná nejpozději do 31.3.2022, druhá splátka do 30.6.2022, jednorázová úhrada do 31.3.2022. Známky jsou k dispozici na obci od 3.1.2022. Každá domácnost obdrží 1 známku. V průběhu měsíce ledna budou popelnice vyváženy i bez známky. Hotově bude úhrada poplatků vybírána až od 3.1.2022, převodem na účet můžete poplatek uhradit od 1.1.2022. Děkujeme za pochopení.

Platby:                      

  • hotově na pokladně OÚ Třebihošť:
    Pokladní hodiny pokladny OÚ Třebihošť                    

Pondělí

7:00 – 11:30

12:00 – 16:30

Úterý

9:00 – 11:30

12:00 – 14:30

Středa

7:00 – 11:30

12:00 – 16:30

Čtvrtek

9:00 – 11:30

12:00 – 14:30

Pátek

ZAVŘENO


  • na bankovní účet č. 9823601/0100, vedený u KB + variabilní symbol + zpráva pro příjemce

Poplatek lze provést za více členů domácnosti současně. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné. Do zprávy pro příjemce platby uvádějte osoby, které jsou platbou hrazeny. V případě, že by tato informace nešla dát do zprávy internetového bankovnictví, lze napsat datum platby a osoby, které byly hrazeny do mailu info@trebihost.cz .