Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Kácení na Zvičině

obrázek nenalezen
  • Markéta Tomešová
  • 103


V loňském roce byl upozorněn několika lidmi Obecní úřad na možný nedobrý stav bříz na Zvičině, vedle kostela sv. Jana Nepomuckého. Při místním šetření bylo zjištěno, že nejlepším řešením je přizvání odborné dendrologické firmy k posouzení stavu těchto stromů, tak jako to OÚ dělá u všech významných stromů, jejichž stav je třeba nějak řešit např. z podmětu občana, klimatického jevu (po silné bouři poškození) apod.

Proto byla oslovena odborná dendrologická firma, aby pracovníci této odborné firmy provedli na Zvičině místní šetření všech 3 bříz bělokorých, včetně fotodokumentace, u kostela. Na základě tohoto šetření vydali Odborné posouzení stavu dřevin.

Všechny tři břízy byly v posudku vyhodnoceny jako zhoršeného až výrazně zhoršeného zdravotního stavu, provozní bezpečnost silně snížená. Posudek vyhodnotil, že břízy mají být odstraněny a jakýkoliv eventuální zdravotní zásah do korun stromů by byl kontraproduktivní a vitalita dřevin podstatně snížena a vedla by k jejich úhynu.

Vzhledem k tomu, že lokalita kostela je památkově chráněna budovou a okolím kostela tak OÚ Třebihošť podal žádost na odbor školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Dvůr Králové o vydání závazného stanoviska ke kácení výše zmíněných bříz. Odbor SKŠ MěÚ Dvůr Králové nad Labem požádal o vyjádření Národního památkového ústavu v Jaroměři a na základě jeho vyjádření vydal závazné stanovisko, že navržený zásah je přípustný. Náhradní výsadbou na místě budou vzrostlé kultivary bříz bělokorých.

                                                                                                            Libor Kňourek, místostarosta


foto: Martin Vrána