Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Dotace na projekt

  • Iva Gracíková
  • 937

„Rozšíření a zajištění vyšší bezpečnost a spolehlivosti vodovodu v obci Třebihošť“

V březnu 2019 obec podala žádost do dotační výzvy Královéhradeckého kraje do programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních“ na projekt „Rozšíření a zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti vodovodu v obci Třebihošť“. Z projektu bude pořízena projektová dokumentace. Celkové náklady projektu jsou 359 tisíc Kč. Dotaci jsme obdrželi ve výši 250 tisíc Kč. V příštím roce bychom rádi zažádali o dotaci na vlastní realizaci, a to ze zdroje Bzovka.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje