Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Omezení cestování mimo okres Trutnov

obrázek nenalezen
 • Iva Gracíková
 • 644

Od půlnoci 12.února se omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresu Trutnov, kteří zde nemají trvalé bydliště a naopak ti, co zde trvalé bydliště mají, nemohou tento okres opustit až na následující výjimky:


1. cest za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b) ochrany veřejného zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c) veřejné hromadné dopravy a další dopravní infrastruktury,

d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

2. dětí, žáků a studentů účastnících se vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 13, a jejich nezbytného doprovodu,

3. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

4. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

5. cest za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,

6. nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění

nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

7. nezbytných cest za účelem vyřízení úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

8. nezbytných cest za účelem individuální duchovní péče a služby,

9. nezbytných cest za účelem výkonu veterinární péče,

10. nezbytných cest za účelem účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a na pohřbu,

11. cest zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště;   

Na hranicích okresu Trutnov bude zřízeno 36 kontrolních stanovišť, na kterých občané musí důvěryhodně prokázat důvod své cesty.

Pro všechny občany okresu Trutnov se nově zakládá povinnost  používat jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95, a to

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa

  ubytování,

 • v prostředcích veřejné dopravy,

 • na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde

  dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od

  sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti