Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Oznámení o změně vysílacího kanálu Černá hora - MUX2

obrázek nenalezen
  • 421

Věc: Oznámení o změně vysílacího kanálu Černá hora — MUX2


Dovolujeme si Vás tímto informovat o tom, že v pondělí 24. 6. 2013 dojde v rámci plánované výluky
televizního vysílání na vysílači Trutnov — Cerná hora k přeladění vysílacího kanálu v multiplexu 2. V průběhu pravidelné výluky televizního vysílání v rozmezí 6:00 do 15:00 hodin
dojde k výměně příslušných zařízení na vysílači a nastavení na nový kanál 38 z původního kanálu 61.

Změna kanálu je dána rozhodnutím Evropské Komise 201 0/267/EU o harmonizovaných podmínkách využívání kmitočtového pásma 790 — 862 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Evropské unii. Ceská republika tak činí kroky k uvolnění zmíněného kmitočtového pásma. Uvolněný kmitočet bude dále využíván pro vysokorychlostní sítě. Přeladění na nový vysílací kanál přinese obyvatelům převážně Královéhradeckého kraje kvalitnější televizní signál, který se bude lépe šířit i do míst, kde není přímá viditelnost na vysílač.

Hlavním zájmem Českých Radiokomunikací je, aby přeladění proběhlo pro diváky bez jakýchkoliv problémů. Z tohoto důvodu byla připravena rozsáhlá informační kampaň, a to jak na média, tak na zástupce měst a obcí a na anténní firmy v relevantních lokalitách. Cílem je informovat všechny klíčové skupiny v dostatečném časovém předstihu, aby se měly čas na změnu připravit.

Přeladění přijímačů bude nezbytně nutné u všech individuálních antén a u některých společných televizních antén (STA). U STA záleží, jak je konkrétní anténa technicky řešena. Doporučujeme, aby správci domů kontaktovali servisní firmu, která by měla danou situaci vyřešit.

Návod na přeladění pro diváky:
Změna vysílacího kanálu může Od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top- boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

• Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning)
• Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning)
• Nastavte přijímaný kanál programu na 38 (CH38) a potvrde tuto volbu (OK — enter).
• Programy by se měly během několika vteřin v seznamu programů objevit

Více informací o jednotlivých vysílačích včetně map pokrytí je k dispozici na webových stránkách www.digistranky.cz, v sekci Nalaďte si:

http://www.digistranky.cz/prakticke-informace/naladte-si.html

www.radiokomunikace.cz

(publikováno dne: 07.05.2013)