Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Přidělené dotace od Královéhradeckého kraje

  • Iva Gracíková
  • 141

V letošním roce se nám pořadilo získat dotace z následujících výzev kraje:


Již šestým rokem jsme úspěšní v čerpání dotace na udržení obchodu v naší obci. Z dotace hradíme elektřinu naší provozovatelce. Program je určený na "Podporu prozozu prodejen na venkově". Z dotace jsme získali 60.000 Kč, spoluúčast obce je ve stejné výši. Díky této dotaci jsme schopni obchod udržet i v této době, kdy řada obcí již vlastní obchod nemá.

Další oblastí, kde jsme letos byli úspěšní je  životní prostředí, konkrétně "Opatření k zadržování vody v krajině". Do výzvy jsme si podali žádost na vytvoření projektové dokumentace na rybník na Zvičině, abychom tam zajistit vodu pro případ hašení. Dotaci máme schválenou ve výši 84.300 Kč. Dotace je ve výši 70 %.

Prozatím nerozhodnuté dotace, které máme do krajských výzev v letošním roce podané jsou na revizi ochranného pásma vodního zdroje a dále v oblasti "Podpory rozvoje udržitelného cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji".

Ve fázi realizační jsme s projektem hasičské zbrojnice, na který jsme získali dotaci i z Královéhradeckého kraje. Naprojektovaná cena stavby však byla vyšší než cena vysoutěžená, čímž obec nebude moci vyčerpat dotaci v celé výši. Případné vícenáklady jsou placeny z rozpočtu obce. Pokoušíme se kraj požádat o 342.249,49 Kč, abychom vyčerpali maximum možné k poskytnuté dotaci od Generálního ředitelství HZS ve výši 2/3 jimi poskytnuté dotace. Když budeme s žádostí úspěšní budeme moci vyčerpat z kraje cca 2,9 milionů Kč. Od GŘ HZS se nám nakonec podařilo získat přes 4,3 miliony Kč z celkových 9,3 milionů Kč. Snad nám štěstí bude přát a schválí nám krajské zastupitelstvo v červnu žádost na úpravu smlouvy na vyčerpání žádaných 342 tisíc Kč. 

Poskytnutých dotací od Královéhradeckého kraje si velmi vážíme a děkujeme za ně.Novinky z Dolního Dehtova, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Čarodějnice 2024

publikováno: 10. 5. 2024

  • Ivo Janeček
Mostek Třebihošť-Úhlejov

publikováno: 14. 2. 2024

  • Iva Gracíková
  • 275

Mostek směrem na Úhlejov začal padat.

Investice do Motorestu U Lípy od roku 2018

publikováno: 26. 1. 2024

  • Iva Gracíková
  • 577

Od roku 2018 z rozpočtu obce bylo vyčleněno přes 3 miliony Kč na Motorest U Lípy.

Z Lisabonu do Čech na kole

publikováno: 8. 1. 2024

  • Iva Gracíková
  • 282