Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

obrázek nenalezen
  • 165

MARIUS PEDERSEN

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne: 18. května 2013
Stanoviště:
HORNÍ DEHTOVbývalá váha 8,00 - 8,25hod

DOLNÍ DEHTOV rybník 8,35 - 9,00hod
TŘEBIHOŠŤ u obecního úřadu 9,10 - 9,35hod
TŘEBIHOŠŤ u nádrže 9,40 - 10,05hod
ZVIČINA 10,15 - 10,40hod


Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky


Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !

Chraňte naše životní prostředí !

(: 494 629 050 fax:494 629 070

Obecní úřad Třebihošť zajistí přistavení vleků na odvoz domácích odpadů, které nelze uložit do popelnic – v sobotu 18. 5. 2013.Vleky budou přistaveny takto:

Třebihošť u kaple 8.00 – 11.00 hod.
U zdravotního střediska 11.00 – 14.00hod.

U obecního úřadu 14.00 – 17.00 hod.

H. Dehtov –hasičárna 8.00 – 11.00 hod.

D.Dehtov bývalý rybník 11.00 – 14.00 hod.

Na Zvičině uprostřed obce 8.00. - 11.00 hod.

Na vleky není možno odkládat větve, listí, pneumatiky a tzv. nebezpečné odpady.

Současně můžete na obvyklá místa odkládat staré železo – v sobotu 18. 5.2013.
( Z bezpečnostních důvodů Vás žádáme, aby skládky s železem nebyly založeny pod dráty elektrického vedení).

Důrazně Vás žádáme, abyste odpady na tato místa neshromažďovali dříve, než je určený termín. Nebezpečné odpady musí každý odevzdat osobně. O staré železo je velký zájem a může se stát, že zmizí dříve, než ho odveze objednaná firma.

(publikováno dne: 15.05.2013)