Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

UPOZORNĚNÍ

obrázek nenalezen
  • 545

UPOZORNĚNÍ – PŘIZNÁNÍ KDANI ZNEMOVITOSTÍ DO 31.1.2012

Upozorňujeme na změnu daně znemovitostí po digitalizaci pozemků vobci Třebihošť a Dehtov. Změna se týká především parcel, které byly ve zjednodušené evidenci. Vněkterých případech došlo ke změně výměry parcel nebo ke změně parcelních čísel. Pokud se Vás změna týká zjistíte na výpisu zkatastru nemovitostí, který si můžete prohlédnout na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Pro nový výpočet daně znemovitostí je možné použít srovnávací sestavení parcel, které měl možnost každý obdržet při návštěvě pracovníků katastrálního úřadu na Obecním úřadě vTřebihošti dne 28.3.2011 a 4.4.2011 Pokud by někdo potřeboval pomoct svýpočtem daně znemovitostí může se dostavit na Finanční úřad ve Dvoře Králové n/L – odd. Daně znemovitostí saktuálními podklady pro výpočet – to je srovnávací sestavení parcel nebo aktuální výpisy zkatastru nemovitostí (nemusí být úřední výpis srazítkem Czech Point nebo z Katastru nemovitostí)

Vprvním lednovém týdnu budou na OÚ vTřebihošti kdispozici nové formuláře pro daň znemovitostí, které si můžete vyzvednout a doplnit základní údaje (jméno, příjmení,…) pro finanční úřad.

Vpřípadě nedodržení termínu podání daňového přiznání do 31.1.2012 finanční úřad vystaví pokutu ve výši 500,-Kč

(publikováno dne: 02.01.2012)