Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Územní plán obce Třebihošť

obrázek nenalezen
  • 239
Informace
Vsoučasné době obec Třebihošť požádala o zpracování změny č. 2 Územního plánu obce Třebihošť. Vpřípadě, že občané mají zájem podat připomínky, které by chtěli zapracovat do změny ÚP č. 2, mohou tak učinit vpísemné podobě vnejbližší době na OÚ v Třebihošti. Veškerý průběh správního řízení změny č. 2 ÚP bude vyvěšován na úřední desce Obecního úřadu vTřebihošti vlistinné podobě a na elektronické úřední desce vsouladu splatnými předpisy.

Ing. Jaroslav Krkonoška, starosta

(publikováno dne: 05.04.2013)